Tin Thuỷ điện

Hội nghị triển khai thực hiện Đề án Ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La
Tue, 03/07/2018 09:00 | GMT +7
Ngày 02/7, đồng chí Tráng Thị Xuân, Uỷ viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đã chủ trì hội nghị triển khai Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thuỷ điện Sơn La theo Quyết định số 666/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố; Ban Quản lý Dự án di dân Tái định cư Thủy điện Sơn La.

Họp triển khai thực hiện Đề án ổn định dân cư, phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La.

Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 666/QĐ-TTg ngày 31/5/ 2018 với mục tiêu tạo sự chuyển biến nhanh về trình độ sản xuất, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất nông nghiệp hàng hóa có thu nhập cao; tăng tỷ lệ lao động được đào tạo nghề ở lao động nông thôn; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân sau tái định cư dự án thủy điện Sơn La một cách bền vững, đảm bảo ổn định đời sống và sản xuất, không còn hộ có nguy cơ tái nghèo. Đối tượng áp dụng là những hộ gia đình sau tái định cư và hộ bị ảnh hưởng khi Nhà nước thu hồi đất để xây dựng khu, điểm tái định cư thực hiện Dự án; cơ quan chức năng quản lý nhà nước về chính sách ổn định đời sống và sản xuất cho người dân tái định cư Dự án thủy điện Sơn La. Nội dung đầu tư gồm hỗ trợ chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao, hỗ trợ khoán bảo vệ rừng phòng hộ và rừng sản xuất; hỗ trợ học nghề, sắp xếp ổn định dân cư; sửa chữa, nâng cấp, xây mới các công trình cơ sở hạ tầng. Dự án có tổng mức đầu tư là 5.141 tỷ đồng, trong đó hỗ trợ sản xuất là 2.110 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, báo cáo tình hình quyết toán vốn dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La, trừ các dự án sử dụng vốn dư; những khó khăn, vướng mắc và đề xuất kiến nghị. UBND các huyện, thành phố báo cáo kết quả rà soát, đối chiếu công nợ với Ngân hàng phát triển Chi nhánh Sơn La; kết quả phê duyệt dự toán các khoản bồi thường, hỗ trợ các dự án thành phần sử dụng nguồn vốn Dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La, trừ các dự án sử dụng nguồn vốn dư. Tham mưu đề xuất về quy trình, thủ tục đầu tư các hạng mục, dự án giai đoạn 2018- 2020, nhất là đối với dự án hỗ trợ phát triển sản xuấ cho nhân dân vùng đề án…

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Tráng Thị Xuân đề nghị Ban quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La chủ động tham mưu, xây dựng cơ chế quản lý điều hành thực hiện Đề án tại các địa phương; khi giao dự án phải phù hợp với năng lực của chủ đầu tư và tình hình thực tế tại cơ sở. Các ngành, địa phương cần tập trung tổ chức thực hiện đề án của Thủ tướng Chính phủ, trong đó đầu tư hỗ trợ sản xuất phải phù hợp với nguyện vọng của người dân và quy hoạch phát triển vùng, ngành; đầu tư các dự án cơ sở hạ tầng phái đánh giá hiện trạng công trình, xác định mức độ hư hỏng, xuống cấp để quyết định đầu tư; được phép điều chỉnh quy mô các công trình kết cấu hạ tầng phù hợ với điều kiện thực tế, đảm bảo mục tiêu, hiệu quả đầu tư của các dự án thành phần và mục tiêu của toàn bộ Đề án. Trong sắp xếp ổn định dân cư cần chọn điểm bố trí phù hợp với nguyện vọng và đồng thuận của người dân tái định cư và người dân sở tại. Đối với việc quyết toán dự án Tái định cư thủy điện Sơn La, đồng chí Tránh Thị Xuân cũng đã đề nghị Ngân hàng phát triển Chi nhánh Sơn La đối chiếu số liệu cấp phát; các chủ đầu tư sau khi đã rà soát cần chốt lại số liệu quyết toán, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ dự án. Đề nghị các địa phương phải quyết toán xong vốn Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La trước ngày 30/7/ 2018.

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51611697
Số người đang truy cập: 84