Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị trao đổi, học tập kinh nghiệm Trung tâm CNTT&TT các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2017
Fri, 03/03/2017 18:00 | GMT +7
Ngày 25/ 2/2017, tại Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc (thành phố Bắc Ninh) đã diễn ra Hội nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực phía Bắc năm 2017, với chủ đề “Sáng tạo, đột phá, hợp tác cùng phát triển”. Tham dự hội nghị có 24 Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông các tỉnh khu vực phía Bắc.


Chuyển trao cờ đăng cai tổ chức năm 2018 cho Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông tỉnh Quảng Ninh

Công nghệ thông tin và truyền thông có vai trò quan trọng. Đảng và Nhà nước ta đã và đang đặc biệt quan tâm đến ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin và xác định đây là một công cụ hữu hiệu tạo lập phương thức phát triển mới và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; là một trong những động lực quan trọng phát triển kinh tế tri thức, xã hội thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong quá trình hội nhập quốc tế, góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, bảo đảm phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây là năm thứ 7 Hội nghị Trung tâm công nghệ thông tin và truyền thông các tỉnh phía Bắc. Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng của ngành thông tin và truyền thông đối với các tỉnh khu vực phía Bắc. Qua hội nghị này, các Trung tâm sẽ có những cơ hội hợp tác, liên kết, khai thác tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông ngày càng phát triển.

Tại hội nghị, các đại biểu đến từ Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông các tỉnh đã tập trung thảo luận, thẳng thắn trao đổi những thuận lợi, khó khăn, những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong triển khai ứng dụng công nghệ thông tin tại địa phương mình; đồng thời chia sẻ những kinh nhiệm để cùng phát triển, hợp tác và thúc đẩy hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các địa phương ngày càng phát triển

Hội nghị Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền thông các tỉnh phía Bắc lần thứ 8 năm 2018 sẽ được tổ chức tại Quảng Ninh.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40514110
Số người đang truy cập: 65