Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Tue, 14/03/2017 10:00 | GMT +7
Ngày 8/3/2017, tại Trung tâm văn hóa tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của tỉnh. Đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua Khen thưởng tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tập thể cá nhân điển hình trong phong trào thi đua yêu nước năm 2016.

Toàn cảnh hội nghị

Trong năm 2016, các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực hưởng ứng, phát động và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước. Đồng thời, tập trung đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tổ chức các phong trào thi đua, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, nổi bật là các phong trào xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông nghiệp, đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa, đấu tranh phòng chống tội phạm... Mục tiêu khen thưởng hướng đến cơ sở, người lao động trực tiếp, các đối tượng ở vùng sâu, vùng xa đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã phát huy tinh thần thi đua yêu nước, khích lệ, động viên các cấp, các ngành, địa phương, cán bộ, nhân dân các dân tộc, chiến sĩ các lực lượng vũ trang phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2017, với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Hội đồng Thi đua Khen thưởng các cấp làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng, phát huy vai trò của MTTQ và các đoàn thể trong việc vận động, phát động các phong trào thi đua yêu nước, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quan tâm khen thưởng các tập thể ở cơ sở, người lao động trực tiếp, phát hiện những điển hình tiên tiến, nhân tố mới thông qua các phong trào thi đua.

Tại Hội nghị, UBND tỉnh đã phát động phong trào thi đua và tổ chức ký kết giao ước thi đua năm 2017 giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho 2 cá nhân, Huân chương Lao động hạng Ba cho 1 cá nhân.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chuyển trao Cờ thi đua xuất sắc cho 12 tập thể, tặng Bằng khen cho 11 cá nhân.

Bộ Nội vụ tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp thi đua khen thưởng" cho 7 cá nhân. Cũng nhân dịp này nhiều tập thể, cá nhân đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, Bằng khen, và công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39836639
Số người đang truy cập: 75