Tin chính trị

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy
Tue, 25/09/2018 07:00 | GMT +7
Ngày 21/9, Thường trực Tỉnh ủy Sơn La đã tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy.

Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện các Nghị quyết, Chỉ thị của Tỉnh ủy

Dự hội nghị có đồng chí Hoàng Văn Chất – Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh - Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Nguyễn Hữu Đông - Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Trưởng các ban đảng tỉnh ủy; lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; các đoàn thể chính trị - xã hội; một số sở, ban, ngành liên quan. Hội nghị được truyền hình trực tuyến đến các huyện.

Sau 5 năm thực hiện các Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 08/4/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội và phong trào phụ nữ trong tình hình mới"; Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 28/6/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên giai đoạn 2013-2020"; Nghị quyết số 23-NQ/TU ngày 30/9/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong tình hình mới" và Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/5/2013 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về "Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội Chữ thập đỏ tỉnh Sơn La". Ban Thường vụ tỉnh ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân trong toàn tỉnh. HĐND, UBND tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách thiết thực, hiệu quả. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị tạo ra các phong trào thi đua rộng khắp. Trong 5 năm qua, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh quản lý sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay phát triển kinh tế, ký uỷ thác với các ngân hàng cho các cấp Hội vay với tổng dư nợ là 991,555 tỷ đồng; hệ thống Hội các cấp xây dựng được 2.760 tổ tiết kiệm, cho 608.611 lượt hội viên tham gia... Đoàn Thanh niên phối hợp tổ chức tư vấn nghề nghiệp và việc làm cho trên 7.000 ngàn lượt thanh niên, tổ chức tập huấn, hướng nghiệp cho trên 51 ngàn lượt thanh niên; phối hợp tổ chức 189 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 6.934 thanh niên;… Hội Cựu Chiến binh tỉnh xây dựng được 2.525 mô hình hội viên sản xuất, kinh doanh giỏi, trong đó có 38 doanh nghiệp vừa và nhỏ Cựu chiến binh, 16 tổ hợp tác, 13 hợp tác xã Cựu chiến binh, 1.356 hội viên Cựu chiến binh kinh doanh dịch vụ, 1.102 trang trại, gia trại Cựu chiến binh;... Hội chữ thập đỏ tỉnh trong 5 năm đã ủng hộ phong trào "Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam" trên 24 tỉ đồng; cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" trợ giúp được 2.837 lượt đối tượng ...

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tiếp tục và tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 20, 21, 23 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Chỉ thị số 22 của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để Mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục triển khai thực hiện, như: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tích cực phát hiện, bồi dưỡng nhân rộng các điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thực hiện tốt các chương trình vay vốn của Ngân hàng chính sách xã hội trong hỗ trợ sản xuất, khởi nghiệp cho các đoàn viên, hội viên; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh"; …

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49553118
Số người đang truy cập: 145