Tin Thuỷ điện

Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác tái định cư các công trình Thủy điện Sơn La
Mon, 31/07/2017 10:00 | GMT +7
Sáng ngày 29/7/2017, đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác tái định cư các công trình Thủy điện Sơn La đã chủ trì Hội nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo đánh giá tiến độ thực hiện các dự án đầu tư bằng vốn dư sau quyết toán Dự án di dân, tái định cư thủy điện Sơn La và công tác giải ngân, quyết toán các nguồn vốn khác. Dự Hội nghị có đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Bùi Minh Sơn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

Hội nghị Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác tái định cư các công trình Thủy điện Sơn La

Hội nghị đã tập trung đánh giá kết quả triển khai thực hiện các dự án được đầu tư bằng nguồn vốn dư quyết toán Dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La gồm: Dự án kè suối Nậm La, thành phố Sơn La; Dự án sản xuất nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư Thủy điện Sơn La và Dự án thành phần cấp thiết vùng tái định cư thủy điện Sơn La. Theo đó, giai đoạn 1 của Dự án Kè suối Nậm La gồm 4 gói thầu xây lắp, đến nay tiến độ thi công đạt khoảng 65% khối lượng hạng mục chính. Để đảm bảo an toàn thoát lũ trong mùa mưa bão, chủ đầu tư đã chỉ đạo các nhà thầu thi công nạo vét, thanh thải lòng suối. Đối với các dự án sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La gồm 10 nhóm dự án, với 30 dự án, 113 tiểu dự án, tổng mức đầu tư 171 tỷ đồng. Đến nay đã thẩm định phê duyệt 29 tiểu dự án, mức vốn đầu tư 73 tỷ đồng; một số dự án đang đề nghị điều chỉnh quy mô, mức vốn đầu tư cho phù hợp. Đối với dự án thành phần cấp thiết vùng tái định cư thủy điện Sơn La gồm 21 dự án, tổng mức đầu tư 194 tỷ đồng, đến nay đang thi công 5 dự án, mức vốn đầu tư 25 tỷ đồng.

Thường trực Ban Chỉ đạo cũng đã nghe và cho ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân lòng hồ sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa bình thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017; báo cáo tình hình trình duyệt Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La và Đề án ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà xây dựng Thủy điện Hòa Bình giai đoạn 4; thảo luận, đề xuất nhằm tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với việc giải ngân, quyết toán và thu hồi vốn triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư Thủy điện Sơn La.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất yêu cầu Ban Quản lý di dân tái định cư Thủy điện Sơn La tập trung giải quyết ý kiến, kiến nghị liên quan đến công tác di dân, tái định cư; cho phép sửa đổi Quyết định 1925/QĐ-UBND ngày 10/8/2016 của UBND tỉnh về việc ban hành phướng án triển khai các dự án hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vùng tái định cư thủy điện Sơn La theo hướng hỗ trợ đầu tư có thu hồi vốn; xây dựng cơ chế điều chỉnh vốn dư sau quyết toán dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La để đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân các dự án. Đẩy nhanh tiến độ di chuyển 240 hộ dân đến 8 điểm tái định cư theo Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà thuộc tỉnh Sơn La giai đoạn 2011-2017./.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44540006
Số người đang truy cập: 67