An toàn gian thông

Hội nghị tập huấn tuyên truyền An toàn giao thông năm 2018
Fri, 10/08/2018 16:00 | GMT +7
Ngày 09/8 tại thị trấn huyện Yên Châu tỉnh Sơn La, Uỷ ban Dân tộc chủ trì phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn an toàn giao thông và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc tiểu số và miền núi theo Quyết định 1163/QĐ-TTg.

Đồng chí Đỗ Văn Đại – Phó vụ trưởng Vụ tuyên truyền Ủy ban Dân tộc tuyên truyền tại Hội nghị

Tại buổi tập huấn, các đại biểu đã được báo cáo viên giới thiệu, thông tin về Thực trạng ATGT hiện nay, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đồng bào tham gia đảm bảo ATGT; Tình hình trật tự ATGT ở Sơn La, các chủ trương của tỉnh về công tác đảm bảo ATGT, kinh nghiệm huy động các nguồn lực đảm bảo ATGT trong tỉnh... Ngoài ra, đại biểu còn được phổ biến về đề án đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định 1163/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; đổi mới công tác dân tộc theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII; phổ biến tác hại của việc sử dụng A- mi - ăng và lộ trình dừng sử dụng A- mi - ăng trắng theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số…

Đồng chí Lường Bun Tỉnh – Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại Hội nghị

Thông qua hội nghị tập huấn nhằm phát huy vai trò của người có uy tín trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số, ý thức trách nhiệm tích cực chấp hành pháp luật về giao thông, góp phần đẩy lùi tại nạn giao thông trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Lò Hùng (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51825757
Số người đang truy cập: 31