Tin văn hoá - xã hội

Hội nghị Sơ kết thực hiện thí điểm bước 1 và bước 2; triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn
Fri, 12/10/2018 16:00 | GMT +7
Cần nâng cao ý thức trách nhiệm của chính quyền các cấp, các ban, ngành, lực lượng vũ trang, hộ gia đình; tạo sự chuyển biến trong công tác thu thập thông tin dân cư đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ đề ra hoàn thành trước ngày 31/12/2018” đó là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 896 của tỉnh tại Hội nghị Sơ kết thực hiện thí điểm bước 1 và bước 2; triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn được tổ chức vào sáng ngày 12/10/2018. Dự hội nghị có đại tá Trần Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; thành viên Ban chỉ đạo 896, lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị

Theo báo cáo của cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo, toàn tỉnh đã tổ chức triển khai thí điểm công tác thu thập thông tin dân cư bước 1 từ ngày 01/4 đến 30/5/2018, bước 2 từ 01/7 đến 31/7/2018 tại 203/204 xã, phường, thị trấn với tổng số 19.423/79.537 nhân khẩu. Căn cứ tình hình, điều kiện thực tế tại địa bàn các tổ thu thập thông tin đã lựa chọn phương pháp thu thập phù hợp, đảm bảo thuận lợi cho công tác thu thập, tránh gây phiền hà đến nhân dân và đảm bảo chất lượng, tiến độ, kế hoạch đề ra. Thông qua công tác thu thập thông tin dân cư tại địa bàn, đã phối hơp với Công an huyện, thành phố cấp mới, cấp đổi, cấp lại 27.899 chứng minh nhân dân; cấp mới, cấp đổi hơn 4.000 sổ hộ khẩu... Công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã được thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các huyện, thành phố quan tâm, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện có hiệu quả. Góp phần quan trọng trong công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong thực hiện các giao dịch hành chính. Kết quả của việc thực hiện thí điểm bước 1 và bước 2 sẽ là tiền đề cho tỉnh triển khai diện rộng công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn trong thời gian tới.

Tuy nhiên, công tác thu thập thông tin dân cư, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó khăn do trình độ dân trí không đồng đều, một bộ phận cán bộ làm công tác tư pháp - hộ tịch công tác đăng ký, quản lý cư trú tại địa bàn cơ sở còn hạn chế, dẫn đến việc đăng ký thông tin của công dân bị sai lệch; thông tin về hộ khẩu thường trú không được bổ sung kịp thời gây khó khăn trong quá trình rà soát; công tác phối hợp giữa các ban, ngành trong chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng cơ sở còn chưa kịp thời, thống nhất. Trong tổng số 14.378 phiếu được kiểm tra, nghiệm thu có tới hơn 2.300 phiếu chưa hoàn thiện do thiếu thông tin, nội dung cần điều chỉnh, bổ sung.

Để đảm bảo tiến độ của công tác thu thập thông tin, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị thành viên Ban Chỉ đạo, các sở, ngành dựa trên chức năng nhiệm vụ đề xuất, tham mưu giải pháp thực hiện đảm bảo tiến độ và chất lượng công tác thu thập thông tin. Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục tham mưu triển khai công tác đảm bảo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công an và Ban Chỉ đạo Trung ương; tăng cường phối hơp với các ngành, đối chiếu thực tế và hướng dẫn của Trung ương để khắc phục sai lệch, đảm bảo thống nhất trong thu thập thông tin; tăng cường tuyên truyền để nhân dân và các đơn vị liên quan hiểu được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính có yêu cầu cung cấp thông tin công dân, đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thông qua khai thác, chia sẻ thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51910349
Số người đang truy cập: 48