Tin Thuỷ điện

Hội nghị giao ban công tác di dân tái định cư dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La Quý III năm 2014
Wed, 01/10/2014 09:00 | GMT +7
Ngày 26/9/2014, Ban Chỉ đạo di dân tái định cư tỉnh đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác di dân tái định cư dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn La Quý III năm 2014. Đồng chí Trương Quang Nghĩa - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban chỉ đạo di dân tái định cư tỉnh chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong quý III, Thường trực Ban chỉ đạo TĐC và Thường trực UBND tỉnh cùng các sở, ban, ngành đã thường xuyên tổ chức kiểm tra, chỉ đạo tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong công tác di dân, TĐC dự án thủy điện Sơn La và Đề án 1460. Đến ngày 15-9, đã thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 44 khu, 157 điểm TĐC tập trung (không tính khu Tân Lập, gồm 8 điểm TĐC đã quyết toán) thuộc các huyện, thành phố. Hiện còn 9 khu, 60 điểm TĐC, chủ đầu tư đang chỉnh sửa hoàn thiện hồ sơ quy hoạch chi tiết theo yêu cầu của Hội đồng thầm định TĐC để trình UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành việc thu hồi đất theo quy hoạch; lũy kế việc giao đất đạt 97,7%; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 8.479 hộ đạt 75%; giải ngân gần 894 tỷ đồng hỗ trợ 23.890 hộ dân bị thu hồi đất sản xuất, đạt 95% số hộ; chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ dân TĐC và sở tại gần 4.825 tỷ đồng. Hoàn thành và đưa vào sử dụng 1.848 dự án thành phần. Xây dựng thêm 121 mô hình sản xuất ở các điểm TĐC... Đối với Đề án 1460, đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 26 điểm TĐC xen ghép nội bộ xã quy mô tiếp nhận 662 hộ; giải ngân bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng điểm TĐC gần 6 tỷ đồng; hỗ trợ sản xuất trên 10 tỷ đồng cho 918 hộ; đầu tư xây dựng 91 dự án thành phần...

Kết luận Hội nghị đồng chí Trương Quang Nghĩa đánh giá cao kết quả thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm chuyển đổi nghề cho các hộ dân. Đồng chí yêu cầu thành lập tổ công tác đánh giá vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án thành phần để kịp thời khắc phục. Ban cán sự các cấp vào cuộc quyết liệt giải quyết vướng mắc. Các huyện Quỳnh Nhai, Mường La cần thực hiện tốt công tác quy hoạch, quyết toán và giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ di dân, TĐC theo đúng quy định hiện hành. Các cấp, các ngành, địa phương coi trọng và đẩy nhanh công tác quy hoạch, tập trung phê duyệt kế hoạch đấu thầu, thi công các công trình; khai thác tốt giao thông lòng hồ, phát triển nuôi trồng thủy sản, du lịch vùng hồ. Quan tâm đào tạo chuyển đổi ngành nghề, thực hiện tốt công tác khuyến nông, khuyến lâm, giải quyết việc làm cho bà con. Đánh giá, lựa chọn nhà thầu tư vấn, khảo sát thiết kế, giám sát công trình, nhà thầu thi công bảo đảm đủ năng lực trong quá trình xây dựng. Đẩy nhanh việc quyết toán các dự án thành phần bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật...

Diệp Hương

 

 


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40514056
Số người đang truy cập: 49