Tin chính trị

HĐND tỉnh thẩm tra các đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV
Sun, 14/05/2017 16:00 | GMT +7
Ngày 11/5/2017, Đồng chí Thào A Só, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh đã chủ trì Hội nghị thẩm tra các đề nghị xây dựng nghị quyết trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV. Tới dự có đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo các ban HĐND và một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Toàn cảnh hội nghị thẩm tra các đề nghị xây dựng nghị quyết trình kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XIV

Hội nghị đã thảo luận và góp ý vào 4 tờ trình: Đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách hỗ trợ phát triển các loại cây trồng, vật nuôi, thuỷ sản trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2017-2021; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh ban hành chính sách khuyến khích chế biến, tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 89/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ công tác phòng dịch bệnh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh; đề nghị xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 93/2014/NQ-HĐND ngày 17/9/2014 của HĐND tỉnh quy định vùng thiếu nước sinh hoạt hợp vệ sinh; thời gian và mức hưởng trợ cấp tiền mua, vận chuyển nước sinh hoạt hợp vệ sinh đối với cán bộ, công chức, viên chức công tác ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị đã có ý kiến tham gia vào nội dung, phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; mục tiêu, nội dung của chính sách, giải pháp thực hiện chính sách các tờ trình đề nghị xây dựng nghị quyết. Đại diện các sở, ngành đã giải trình làm rõ các kiến nghị, đề xuất, tính khả thi chính sách. Trên cơ sở các ý kiến của các đại biểu Ban Dân tộc, Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất một số nội dung như: Nhất trí với đề nghị xây dựng nghị quyết của UBND tỉnh, tuy nhiên cần điều chỉnh, bổ sung một số nội dung trong tờ trình cho phù hợp và để đảm bảo tính khả thi khi ban hành, triển khai, thực hiện.

Ban Dân tộc HĐND tỉnh cũng đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu soạn thảo 4 nội dung đề nghị xây dựng nghị quyết đã được thông qua tại hội nghị thẩm tra để trình Kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh khóa XIV./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41400752
Số người đang truy cập: 60