An toàn gian thông

Giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoan 2016 – 2020
Tue, 30/08/2016 08:00 | GMT +7
Ngày 26/7/2016, UBND tỉnh Sơn La đã có Kế hoạch số 96/KH-UBND về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2016 – 2020.

Để tăng cường các hoạt động bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa trong giao đoạn 2016 – 2020; phát huy ý thức tự giác chấp hành pháp luật, xây dựng nếp sống văn hóa của người tham gia giao thông; duy trì và tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các dụng cụ nổi, mặc áo phao khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; ngăn chặn, giảm tai nạn giao thông đường thủy nội địa đến mức thấp nhất, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, các đơn vị khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp sau:

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong việc tổ chức tuyên truyền, giáo dục pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, đặc biệt là các Ngành thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh với các đoàn thể và đơn vị quản lý đường thủy nội địa; phát huy vai trò các phương tiện thông tin đại chúng, tạo dư luận mạnh mẽ "Nói không với vi phạm trật tự an toàn giao thông". Đa dạng hóa sản phẩm tuyên truyền với nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với đối tượng, lứa tuổi, bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ và mang tính giáo dục cao; tập trung vào các đối tượng có nguy cơ tai nạn giao thông cao, thường xuyên tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Đẩy mạnh công tác giáo dục nâng cao ý thức tự giác thực hiện an toàn giao thông đường thủy nội địa, nâng cao chất lượng giáo dục kiến thức an toàn giao thông đường thủy nội địa trong trường học. Các trường học phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành Luật Giao thông đường thủy nội địa, sử dụng dụng cụ nổi khi tham gia giao thông đường thủy nội địa.

Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu tai nạn giao thông đường thủy nội địa, nhằm giảm nhẹ các thiệt hại về tính mạng cũng như tài sản của nhân dân khi có tai nạn xảy ra. Tăng cường quản lý hoạt động chở khách ngang sông; cương quyết đình chỉ hoạt động của các bến đò ngang trái phép, các phương tiện trở khách ngang sông không đảm bảo tiêu chuẩn an toàn, vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, không trang bị đủ dụng cụ cứu sinh, người điều khiển phương tiện thủy không có bằng, chứng chỉ chuyên môn hoặc có bằng, chứng chỉ không phù hợp. Gắn trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã khi để xảy ra tai nạn đò ngang trên địa bàn quản lý do bến đò hoặc phương tiện không đủ các điều kiện an toàn, chở quá số người quy định, đò ngang không đủ đụng cụ nổi cứu sinh.

Chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm. Kết hợp tốt việc xử lý vi phạm với việc tuyên truyền giáo dục để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật trật tự an toàn giao thông đương thủy nội địa trong nếp sống của mỗi người. Thực hiện tốt việc ký cam kết không vi phạm pháp luật trật tự an toàn giao thông đương thủy nội địa trong cơ quan, đơn vị, trường học và nơi cư trú.

Tiếp tục đẩy mạnh và đề nghị Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hỗ trợ kinh phí cho công tác đòa tạo cấp bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên cho người lái, phương tiện thủy và đăng kí, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa theo quy định.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40531228
Số người đang truy cập: 76