Tin văn hoá - xã hội

Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra công tác trồng rừng tại Thuận Châu
Thu, 08/11/2018 08:00 | GMT +7
Sáng nay, ngày 07/11/2018 đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến kiểm tra công tác trồng rừng tại huyện Thuận Châu. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Chi cục Kiểm Lâm, Thường trực UBND huyện Thuận Châu.

Đồng chí Lò Minh Hùng kiểm tra công tác trồng rừng tại xã Chiềng Bôm huyện Thuận Châu

Đồng chí Lò Minh Hùng đã đến kiểm tra diện tích rừng trồng thay thế tại xã Chiềng Bôm huyện Thuận Châu. Với diện tích trồng thay thế là 72ha chủ yếu là cây Sơn Tra. Hiện nay toàn bộ diện tích rừng trồng đều sinh trưởng ở mức trung tốt; cây trồng không có hiện tượng sâu bệnh hại. Đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu huyện Thuận Châu phải phối hợp chặt chẽ với Chi cục Kiểm lâm tỉnh quản lý và chăm sóc tốt diện tích rừng trồng, kịp thời có phương án trồng bổ sung, thay thế đối với những diện tích kém phát triển tùy thuộc vào từng địa hình từng loại đất để lựa chọn các loại cây trồng phù hợp. Gắn trồng rừng với việc phát triển kinh tế cho nhân dân trên địa bàn.

Tại cuộc làm việc với huyện Thuận Châu và Chi cục Kiểm Lâm tỉnh. Theo báo cáo của Chi cục Kiểm lâm diện tích khảo sát, thiết kế trồng rừng thay thế trên địa bàn huyện Thuận Châu là 401,46ha tập trung chủ yếu ở hai xã là Chiềng Bôm và Bản Lầm. Đến nay đã hoàn thành trồng và chăm sóc 401.46 ha đạt 100% kế hoạch trong đó diện tích trồng năm 2017 là 284,82ha ; diện tích trồng năm 2018 là 116,64ha. Kết quả nghiệm thu chăm sóc rừng trồng năm 2018 cho thấy: tỷ lệ cây sống đạt trên 80%; cây trồng sinh trưởng ở mức trung bình đến tốt; không có hiện tượng sâu bệnh hại; một số nơi địa hình dốc cây trồng sinh trưởng ở mức trung bình và có hiện tượng bị xoắn lá. Công tác quản lý, bảo vệ rừng trồng cơ bản đạt yêu cầu; hiện tượng chăn thả trâu bò vào khu vực rừng trồng đã được giải quyết dứt điểm.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Lò Minh Hùng yêu cầu các cơ quan chức năng, đơn vị chủ đầu tư thường xuyên phối hợp kiểm tra, đảm bảo việc triển khai thực hiện dự án đúng quy định, quy trình kỹ thuật, chăm sóc đã được phê duyệt; triển khai giải ngân các hạng mục thiết kế, thi công, giám sát, quản lý kinh phí năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác bàn giao, công tác chăm sóc rừng trồng lần 1. Giao UBND huyện Thuận Châu chỉ đạo các phòng ban, UBND các xã, bản tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng.

Minh Ngọc (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51826521
Số người đang truy cập: 28