DN thay đổi

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG KIÊN CHUNG
Tue, 15/01/2013 18:52 | GMT +7
Tên Doanh nghiệp bằng Tiếng Việt: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG KIÊN CHUNG

Mã số Doanh nghiệp: 5500391375

Địa chỉ trụ sở chính: Số 14, tiểu khu 6, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Người đại diện theo pháp luật: Phạm Trung Kiên

Quyết định giải thể số: 01/QĐ-DN, ngày 31/07/2012 của Doanh nghiệp tư nhân xây dựng Kiên Chung.

Lý do giải thể: Do doanh nghiệp làm ăn không có hiệu quả; Do thay đổi ngành nghề phù hợp với cuộc sống.

Doanh nghiệp cam kết hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản.


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 43071270
Số người đang truy cập: 41