Tin chính trị

Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Sơn La
Fri, 14/04/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 12/4/2017, Đoàn giám sát của Hội đồng Dân tộc Quốc hội do đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Sơn La về kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao. Dự và làm việc với Đoàn có Đồng chí Tráng Thị Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan và lãnh đạo 3 huyện Sốp Cộp, Sông Mã, Mộc Châu.

Đoàn giám sát của Hội đồng dân tộc Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Sơn La

Sơn La là tỉnh miền núi, biên giới có 12 dân tộc sinh sống; có 5/12 huyện,thành phố thuộc diện huyện nghèo theo chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a. Theo phân định miền núi, vùng cao tỉnh có 2 huyện miền núi, 9 huyện, 1 thành phố vùng cao; 164 xã vùng cao và 40 xã miền núi; 17 xã biên giới. Tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh theo tiêu chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều năm 2015 là 34,44%.

Trong giai đoạn 2005-2016 kinh tế tỉnh Sơn La tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực. Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2005 bằng 2.112,8 tỷ đồng; đến năm 2016 đạt 22.384 tỷ đồng. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GDP) tăng bình quân giai đoạn 2005-2010 là 15,58%/năm, giai đoạn 2011-2015 là 9,57%/năm. Năm 2016 bằng 9,2%. Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh năm 2005 là 309 tỷ đồng, năm 2016 đạt 4.006 tỷ đồng. Cơ cấu kinh tế có sự chuyển dịch tích cực theo hướng giảm dần tỷ trọng nông lâm nghiệp – thủy sản, tăng dần ngành công nghiệp – xây dựng và dịch vụ. Thu nhập bình quân đầu người năm 2005 đạt 4,3 triệu đồng/người, đến năm 2016 tăng 25,4 triệu đồng/ người.

Tỉnh cũng đã quan tâm phát triển văn hóa – xã hội. Đến nay 100% tỷ lệ xã, phường có trường tiểu học, nhà trẻ, lớp mẫu giáo; 100% tỷ lệ xã đạt chuẩn phổ cập trung học cơ sở; 100% xã/phường/thị trấn có trạm y tế; 100% số xã có điểm bưu điện văn hóa xã duy trì từ năm 2005 đến nay; 90,6% xã/phường có nhà văn hóa xã; 100% xã/phường/thị trấn có điện lưới quốc gia.

Tại buổi làm việc UBND tỉnh Sơn La kiến nghị với Chính phủ và Quốc hội một số nội dung: Đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện các chính sách của Chính phủ cho địa phương để triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch hàng năm; xem xét giảm dần các chính sách hỗ trợ trực tiếp thay thế bằng các chính sách hỗ trợ cho vay ưu đãi về lãi suất, nâng mức cho vay, quy định đơn giản về hồ sơ, thủ tục cho vay, nhằm nâng cao trách nhiệm đối với các đối tượng được hỗ trợ đảm bảo mục tiêu giảm nghèo bền vững; đề nghị nâng mức hỗ trợ phát triển sản xuất theo quy định như bảo vệ rừng từ 300.000 đồng/ha lên 500.000 đồng/ha; hỗ trợ mua bò giống từ 10 triệu đồng/con, lên 15 triệu đồng/ con; hỗ trợ khai hoang ruộng nước từ 15 triệu đồng/ha, lên 20 triệu đồng/ha; bổ sung huyện Vân Hồ vào diện được hưởng chính sách giảm nghèo đặc thù giai đoạn 2017-2020 của Chính phủ. Bên cạnh đó UBND tỉnh cũng đề xuất một số nội dung liên quan đến chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới như: nghiên cứu cơ chế, chính sách thực hiện các dự án hợp phần đơn giản, thuận tiện phù hợp với trình độ, năng lực của cán bộ xã; tăng mức hỗ trợ kinh phí đào tạo, tập huấn nghề kỹ thuật cao cho nông dân; tăng định mức đầu tư, hỗ trợ, tập trung theo thứ tự ưu tiên; Đối với Chương trình theo Quyết định số 160/2007/QĐ-TTg ngày 17/10/2007 về việc phê duyệt đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã tuyến biên giới Việt Nam – Lào và Việt Nam – Campuchia, tỉnh Sơn La kiến nghị Thủ tướng chính phủ xem xét tiếp tục kéo dài thời gian thực hiện đến năm 2020 và nâng mức hỗ trợ xã biên giới để xây dựng kết cấu hè tầng bảo vệ biên giới…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Cao Thị Xuân, Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Quốc hội đánh giá cao kết quả thực hiện phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển và phân định xã, huyện, tỉnh là miền núi, vùng cao mà tỉnh Sơn La đã đạt được. Tỉnh đã có các chủ trương, chính sách hết sức linh động, góp phần cho các xã vùng sâu, vùng xa, vùng yếu thế có điều kiện phát triển mọi mặt. Đồng chí cũng ghi nhận những ý kiến đóng góp thực tế từ cơ sở, để tham mưu cho Quốc hội bổ sung, sửa đổi các chính sách trong quá trình triển khai thực hiện còn bất cập trong thời gian tới.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40636055
Số người đang truy cập: 79