Cải cách hành chính

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công
Wed, 26/04/2017 09:00 | GMT +7
Để đưa Trung tâm Hành chính công vào hoạt động trước ngày 01/7/2017 theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy và Ban cán sự đảng UBND tỉnh. UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm Hành chính công.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành khẩn trương tổ chức triển khai một số nội dung sau:

Văn phòng UBND tỉnh phối hợp với Công ty Viễn thông Sơn La và Sở Thông tin và Truyền thông nhận mặt bằng tầng 1 trụ sở Công ty Viễn thông Sơn La trước ngày 01/5/2017 và hoàn thành việc triển khai bố trí các trang thiết bị, hạ tầng về công nghệ thông tin cho Trung tâm Hành chính công trước ngày 15/5/2017. Đồng thời, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến xây dựng Trung tâm Hành chính công; phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan để tổ chức việc chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất, tổ chức, nhân sự để Trung tâm đi vào hoạt động thử nghiệm trước 01/6/2017 và đi vào hoạt động chính thức trước 01/7/2017.

UBND tỉnh giao Sở Tư pháp tham mưu cho Chủ tịch UBND Quyết định đưa các thủ tục hành chính vào giải quyết tại Trung tâm Hành chính công. Hoàn thành trước ngày 09/4/2017 để đưa thủ tục hành chính của 16 Sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và cơ quan tổ chức theo ngành dọc vào giải quyết.

Sở Thông tin và Truyền thông hoàn thiện phương án đầu tư mua sắm trang thiết bị phần cứng, xây dựng phần mềm về hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Hành chính công tỉnh Sơn La trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định trước ngày 08/4/2017 đảm bảo yêu cầu: Kế thừa và tận dụng các trang thiết bị phần cứng và phần mềm đã được đầu tư; máy tính cá nhân sử dụng tại Trung tâm Hành chính công tận dụng các máy tính đã được trang bị cho các Sở, ban, ngành bảo đảm chất lượng và cấu hình; Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm xây dựng phần mềm và triển khai phương án đầu tư mua sắm trang thiết bị phần cứng hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm Hành chính công đảm bảo đúng tiến độ, hiệu quả, tiết kiệm, đảm bảo việc làm chủ công nghệ phần mềm liên thông 4 cấp hành chính trong tương lai, hoàn thành trước ngày 15/5/2017.

Sở Nội vụ chủ trì đề xuất phương án nhân sự, bố trí công chức làm việc trực tiếp tại Trung tâm, lựa chọn công chức của các sở, ngành để biệt phái đến làm việc trực tiếp tại trung tâm, hoàn thành trước 10/4/2017.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định kinh phí xây dựngTrung tâm Hành chính công đảm bảo nguyên tắc hiệu quả, triệt để tiết kiệm.

Giám đốc Trung tâm Hành chính công thuộc Văn phòng UBND tỉnh chủ trì tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho công chức trưng tập làm việc tại Trung tâm; vận hành thử nghiệm các hoạt động của Trung tâm, từ ngày 25/5 đến ngày 30/5/2017; xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương Trung tâm Hành chính công của tỉnh vào ngày 01/6/2017 và hoàn thiện đồng bộ trước ngày 01/7/2017.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482628
Số người đang truy cập: 39