Tin chính trị

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công
Tue, 09/05/2017 08:00 | GMT +7
Ngày 05/5/2017, Tổ công tác chỉ đạo xây dựng Trung tâm hành chính công do đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác chủ trì đã tổ chức họp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công. Tham dự có các sở, ngành và cán bộ của Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh cuộc họp đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công

Sau khi công bố Quyết định về nhân sự, Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La đã tập trung xây dựng quy trình làm việc, dự thảo quy chế phối hợp giữa Trung tâm hành chính công với các sở, ngành, UBND cấp huyện trong việc giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân và tổ chức. Đến nay cơ bản đã hoàn thiện và xin ý kiến lần thứ 3 trước khi trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành. Đến ngày 05/5/2017 đã hoàn thành công tác tập huấn cho cán bộ của Trung tâm, dự kiến từ ngày 07 đến ngày 12/5/2017 sẽ tập huấn trực tiếp tại Trung tâm hành chính công của tỉnh Thái Bình. Từ ngày 13 đến ngày 25/5/2017 sẽ tổ chức cho cán bộ được tập huấn làm việc tại Trung tâm hành chính công của tỉnh.

Thảo luận tại cuộc họp các Sở, ngành, Văn phòng UBND tỉnh đã đưa ra những nội dung còn vướng mắc trong quá trình triển khai hiện nay như: Về hệ thống máy móc Trung tâm hành chính công đề nghị cần có hệ thống máy tính đồng bộ để hoạt động, về thủ tục hành chính hiện nay tổng số thủ tục hành chính của 16 sở, ngành là trên 1.000 thủ tục hành chính, qua rà soát 16/19 sở, ngành đưa vào hoạt động tại Trung tâm hành chính công của tỉnh có 10/19 sở, ngành có thủ tục hành chính trình qua UBND tỉnh.

Phát biểu kết luận cuộc họp đồng chí Nguyễn Quốc Khánh yêu cầu, trong thời gian tới cần tập trung cao chuẩn bị cho việc đi vào hoạt động của Trung tâm hành chính công, đưa một số thủ tục vào để triển khai thực hiện và rút kinh nghiệm. Đồng bộ cơ sở vật chất, con người, kỹ năng và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị và khai trương Trung tâm hành chính công. Cần có sự phối hợp giữa các sở, ngành để rà soát việc thực hiện các thủ tục hành chính, triển khai chuyển Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La từ Sở thông tin và Truyền thông về Văn phòng UBND tỉnh. Khẩn trương hoàn thành phần mềm và lắp đặt các trang thiết bị của Trung tâm đảm bảo đúng thời gian và tiến độ, dự kiến Trung tâm hành chính công tỉnh Sơn La sẽ khai trương và đi vào hoạt động từ ngày 02/6/1017./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40528527
Số người đang truy cập: 60