Tin Thuỷ điện

Đẩy nhanh tiến độ triển khai một số Dự án tái định cư thủy điện Sơn La
Wed, 12/03/2014 15:48 | GMT +7
Ngày 10/3/2014, UBND tỉnh Sơn La đã tổ chức cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai một số Dự án tái định cư (TĐC) thủy điện Sơn La. Đồng chí Bùi Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Đồng chí Bùi Đức Hải – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

Theo báo cáo các dự án thành phần cơ bản đã được tập trung đầu tư xây dựng, quy trình thủ tục tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, phù hợp với chính sách về di dân TĐC Dự án thủy điện Sơn La và quy hoạch tổng thể, phục vụ kịp thời nhu cầu sinh hoạt, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội tại các khu, điểm TĐC. Đến ngày 10/02/2014, toàn tỉnh có 1.777 dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác sử dụng đạt 78,4% kế hoạch, với tổng mức đầu tư là 5.753 tỷ đồng. Đã phê duyệt quyết toán được 1.243 dự án /1.777 dự án, đạt 69,9%. Hiện có 90 dự án đang được triển khai với tổng mức đầu tư 1.586 tỷ đồng.

Tại cuộc họp những ý kiến, kiến nghị đề xuất về những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai dự án TĐC đã được đại biểu các huyện nêu lên để UBND tỉnh xem xét có biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp đồng chí Bùi Đức Hải yêu cầu: tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi tiến độ thực hiện một số dự án thi công kéo dài thời gian, chậm tiến độ; tiếp tục đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các dự án đang dở dang; tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung tại Quyết định số 2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2013; thường xuyên kiểm tra tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng và có biện pháp xử lý kịp thời đối với các nhà thầu vi phạm hợp đồng; đẩy nhanh công tác quyết toán các dự án thành phần đảm bảo tiến độ theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước dự án thủy điện Sơn La – Lai Châu…


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40514060
Số người đang truy cập: 53