Cải cách hành chính

Đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động
Mon, 24/04/2017 14:00 | GMT +7
Với mục tiêu khai trương Trung tâm hành chính công của tỉnh vào ngày 01/6/2017 và đi vào hoạt động đồng bộ trước ngày 01/7/2017 theo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy. Ngày 08/4/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 67/KH-UBND về việc đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ đưa Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động tạo điểm nhấn có tính đột phá trong năm 2017, nâng cao hiệu quả phục vụ người dân và doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết thủ tục hành chính, tạo môi trường làm việc công khai, minh bạch, thuận tiện, văn minh, hiện đại, UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ban, ngành tập trung thực hiện các nội dung sau:

Tiếp nhận tầng 1 trụ sở của Công ty Viễn thông Sơn La và triển khai bố trí các trang thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin cho Trung tâm Hành chính công theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đề xuất một số giải pháp, cơ chế với cấp có thẩm quyền đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công.

Hoàn thiện phương án nhân sự, bố trí công chức làm việc trực tiếp tại Trung tâm, lựa chọn công chức của các sở, ngành để biệt phái đến làm việc trực tiếp tại Trung tâm. Xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn nghiệp vụ về kỹ năng giao tiếp, đạo đức công vụ, kỹ năng sử dụng các hệ thống các phần mềm trong quá trình giải quyết công việc cho tổ chức, cá nhân tại Trung tâm. Hoàn thiện dnah mục thủ tục hành chính đưa vào giải quyết tại Trung tâm. Ban hành quy trình các bước giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm. Hoàn thiện quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm hành chính công.

Tập trung hoàn thiện các quy trình thủ tục về hạ tầng công nghệ thông tin của Trung tâm, xây dựng phần mềm giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm đảm bảo yêu cầu đồng bộ, liên thông 4 cấp, đáp ứng yêu cầu nâng cấp khi hoàn thiện hệ thống công nghệ thông tin trong toàn tỉnh. Bố trí kinh phí theo tiến độ xây dựng Trung tâm hành chính công; đề xuất các giải pháp, cơ chế tổ chức thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định. Tận dụng các cơ sở vật chất hiện có của các Sở, ban, ngành đưa ra Trung tâm hành chính công để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hướng dẫn cho công chức làm việc trực tiếp tại Trung tâm hành chính công đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch tổ chức khai trương Trung tâm hành chính công của tỉnh vào ngày 01/6/2017 và hoạt động đồng bộ vào đầu tháng 7/2017.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857652
Số người đang truy cập: 38