Công tác phòng chống tội phạm năm 2016

Đẩy mạnh truyền thông tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh
Thu, 15/12/2016 15:00 | GMT +7
Ngày 18/4/2016, Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 402/KH-SGDĐT về truyền thông, tuyên truyền công tác phòng, chống ma túy năm 2016.

Nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên trong toàn ngành tham gia phòng chống ma túy (PCMT) dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, phù hợp với từng ngành học, cấp học, xác định công tác tuyên truyền, giáo dục, chủ động phòng ngừa là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống ma túy của từng cơ sở giáo dục. Sở Giáo dục và Đào tạo Sơn La yêu cầu các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh tập trung tuyên truyền các nội dung sau:

Phổ biến quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống ma tuý, xử lý nghiêm các hành vi có liên quan đến tệ nạn ma tuý; gắn nội dung giáo dục tuyên truyền về phòng, chống ma túy với việc thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua của Ngành Giáo dục và các hoạt động ngoại khóa bộ môn, trong "Tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên" đầu năm học; tổ chức tuyên truyền rộng rãi, hiệu quả các hoạt động nhân "Tháng hành động phòng, chống ma túy" và "Ngày toàn dân phòng, chống ma túy" năm 2016.

Phát động phong trào tố giác, vận động tự giác khai báo về tình trạng sử dụng ma túy trái phép trong học sinh, sinh viên, học viên; từng trường tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy của nhà trường; tổ chức cho từng đơn vị giáo dục và từng học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên của đơn vị ký cam kết không trồng cây có chứa chất ma túy, không tiếp tay, không tàng trữ, buôn bán, sử dụng ma túy. Tập trung chỉ đạo các đơn vị trường học có tổ chức nội trú, bán trú cho học sinh, sinh viên, học viên để tăng cường kỷ cương, nề nếp; xây dựng các nội quy chặt chẽ về quản lý học sinh, sinh viên, học viên kể cả ở ngoại trú; phối hợp chặt chẽ với gia đình học sinh quản lý tốt giờ giấc sinh hoạt của học sinh, sinh viên, học viên; chủ động thông báo cho phụ huynh biết kế hoạch phòng, chống ma túy trong nhà trường và tại địa phương.

Nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục phòng, chống ma túy trong chương trình chính khóa ở các cấp học, bậc học. Tổ chức các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ, các câu lạc bộ văn hóa, nghệ thuật phòng chống ma túy; các hoạt động thể dục, thể thao; tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về tác hại của ma túy với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo. Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, các tổ chức đoàn thể tại các địa phương trong công tác tổ chức tuyên truyền, đấu tranh PCMT; có cơ chế phối hợp chặt chẽ và các biện pháp hữu hiệu làm trong sạch môi trường trong và ngoài trường học, ký túc xá, không để tội phạm ma túy lợi dụng tổ chức lôi kéo học sinh, sinh viên, học viên sử dụng và buôn bán các chất ma túy. Đối với trường học ở địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới nơi có nguy cơ cao việc tái trồng cây thuốc phiện cần đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền cho học sinh, người thân và gia đình không tái trồng cây có chứa chất ma túy theo qui định của pháp luật.

Làm tốt công tác nhân rộng các điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống ma túy, kịp thời khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và đưa nội dung công tác phòng, chống ma túy, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội là tiêu chí bình xét, đánh giá thi đua hàng năm. Tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm và làm rõ trách nhiệm của Thủ trưởng đơn vị giáo dục hoặc các bộ phận liên quan hàng năm vẫn còn có cán bộ, học sinh vi phạm về ma túy.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41451053
Số người đang truy cập: 59