Thông tin đối ngoại

Đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Sơn La
Tue, 24/01/2017 07:00 | GMT +7
Xác định công tác thông tin đối ngoại là nhiệm vụ quan trọng trong việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, trong thời gian qua công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ, địa bàn và đối tượng được mở rộng đặc biệt việc tuyên truyền đã đến hầu hết các bản vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh mang lại những hiệu quả tích cự về mọi mặt đời sống xã hội.

Trong năm 2016 tỉnh Sơn La đã đẩy mạnh thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh, trong đó tập trung mở rộng hợp tác thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn vào đầu tư tại tỉnh, tổ chức các đoàn công tác của tỉnh đi học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn. Việc tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân được triển khai đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Quản lí chặt chẽ đoàn ra đoàn vào, trong năm 2016 tỉnh ta đã tổ chức đón tiếp và làm việc với 154 đoàn khách 932 lượt người trong đó tiếp đón và làm việc với 54 đoàn 618 lượt người đến từ nước CHDCND Lào. Trong năm tỉnh đã tổ chức cử 73 đoàn với 409 lượt cán bộ công chức, viên chức đi công tác nước ngoài trong đó có 31 đoàn với 341 cán bộ đi công tác tại nước CHDND Lào.

Năm 2017 tỉnh Sơn La sẽ tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về những tiềm năng phát triển, hợp tác và những chủ trương, chính sách thu hút đầu tư của Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc Sơn La đến với bạn bè quốc tế cũng như các đối tác trong và ngoài nước. Làm tốt công tác chỉ đạo, định hướng tư tưởng đối với các cơ quan báo chí của tỉnh và Trung ương đóng trên địa bàn trong việc thực hiện tốt công tác thông tin đối ngoại, tăng cường và củng cố quan hệ hợp tác với các đại sứ quán, các tổ chức quốc tế và vùng lãnh thổ có mối quan hệ truyền thống với tỉnh Sơn La. Khuyến khích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế của tỉnh Sơn La đầu tư mở rộng sản xuất ở nước bạn Lào và các nước. Tăng cường phối hợp với các tỉnh Bắc Lào đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho cán bộ và nhân dân chấp hành nghiêm túc Hiệp định quy chế biên giới Việt – Lào, quy chế khu vực biên giới đất liền; bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41466892
Số người đang truy cập: 77