Tin chính trị

Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Sơn La tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016
Fri, 24/02/2017 07:00 | GMT +7
Ngày 22/2/2016, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sơn La đã tổng kết, đánh giá công tác xây dựng Đảng năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 và quán triệt một số Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được nhiều tập thể cá nhân đã được tặng bằng khen dịp này

Năm 2016, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Sơn La đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ trong khối làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Đồng thời lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc quán triệt, triển khai và thực hiện hiệu quả các Nghị quyết Đại hội, đại biểu toàn quốc lần thứ XII; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và nghị quyết của Đảng các cấp. Thực hiện tốt Chỉ thị số 03 và 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Qua đánh giá, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ khối và các đảng bộ, chi bộ trực thuộc có nhiều đổi mới, sát thực tiễn và hướng về cơ sở; làm tốt công tác tham mưu với Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ban hành các chủ trương, cơ chế chính sách, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời lãnh đạo các đảng bộ, chi bộ cơ sở chăm lo công tác xây dựng Đảng, củng cố các đoàn thể trong các cơ quan, đơn vị...Năm 2016, Đảng bộ đã kết nạp 277 quần chúng ưu tú vào Đảng. Qua kết quả phân loại, năm 2016 có 36/71 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đạt trong sạch, vững mạnh, trong đó 7 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Tại hội nghị, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh đã quán triệt, triển khai Nghị quyết số 05 Hội nghị lần thứ 4 của Ban chấp hành Trung ương lần thứ XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết 06 Hội nghị lần thứ 4 của ban chấp hành Trung ương lần thứ XII về thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới; Kết luận số 311 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2016; mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2017 và báo cáo tóm tắt đề án quy hoạch Ban chấp hành, Ban thường vụ, bí thư, phó bí thư Đảng ủy khối nhiệm kỳ 2020-2025./.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được dịp này Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tặng Giấy khen cho 7 tập thể đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2016 và 1 tập thể, 11 cá nhân đạt danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền 2012-2016.

HoàngYến


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40514006
Số người đang truy cập: 46