An toàn gian thông

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017
Thu, 09/02/2017 08:00 | GMT +7
Để công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2017, Ban ATGT tỉnh Sơn La yêu cầu tập trung vào một số nhiệm vụ chính sau:

Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong hoạt động đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT), nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông, xây dựng văn hóa giao thông cộng đồng; cố gắng trong năm 2017 phấn đấu giảm 3 tiêu chí về số vụ, số người bị thương và số người chết do tai nạn giao thông so với năm 2016, ngăn ngừa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, xe mô tô, không để tai nạn giao thông nghiêm trọng đường thủy nội địa tiếp tục xảy ra và thực hiện chủ đề năm ATGT 2017 theo chỉ đạo của Ủy ban ATGT Quốc gia.

Để làm tốt các nhiệm vụ trên cần nâng cao nhận thức và chất lượng tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo TTATGT, nội dung phải thiết thực, phong phú và thường xuyên được đổi mới cho phù hợp với từng đối tượng tham gia giao thông. Tuyên truyền trực tiếp đến người tham gia giao thông, tuyên truyền thông qua xử lý vi phạm, tập trung đến các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. chỉ đạo đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh, ban ATGT các huyện, thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, phố biến giáo dục pháp luật, tiếp tục phát động các phong trào tiên phong, gương mẫu của người thực thi công vụ, xâu dựng cơ quan đơn vị thực hiện tốt quy định về TTATGT. Tăng cường lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT trong đó tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông. Kết hợp có hiệu quả xử lý vi phạm với việc tuyên truyền để nâng cao nhận thức và ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông, xây dựng các chương trình hành động, cuộc thi về ATGT và các hoạt động hưởng ứng trên địa bàn tỉnh trong năm 2017./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482102
Số người đang truy cập: 46