An toàn gian thông

Đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý I năm 2017
Fri, 24/03/2017 14:00 | GMT +7
Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Sơn La trong quý I, năm 2017 có chiều hướng giảm về cả 3 tiêu chí số vụ, số người chết, người bị thương.

Trong quý I năm 2017, Ban an toàn giao thông (ATGT) đã phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể tỉnh, các cơ quan báo chí trung ương và địa phương đóng trên địa bàn tỉnh… duy trì công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông (TTATGT) thực hiện các tin, bài, chuyên mục, phóng sự, bản tin ATGT nhằm phòng, tránh tai nạn giao thông. Tổ chức trên 700 cuộc tuyên truyền với hơn 48.000 lượt người tham gia, duy trì tuyên truyền các quy định của pháp luật về TTATGT trên loa phát thanh tại các ngã 3, ngã tư và các điểm đăng ký xe, xử lý vi phạm. các lực lượng chức năng đã tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tình hình TTATGT trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực. 6/12 huyện, thành phố đã kéo giảm được số người chết do tai nạn giao thông từ 20 -100%. Tổng kinh phí xử phạt vi phạm trong quý I, năm 2017 là trên 5,6 tỷ đồng. Trong quý I, năm 2017 trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông làm chết 19 người, bị thương 24 người so với quý I, năm 2016 số vụ giảm 13 vụ, số người chết giảm 08 người, số người bị thương giảm 6 người.

Để đảm bảo TTATGT trong thời gian tới Ban ATGT tiếp tục củng cố kiện toàn và đẩy mạnh tuyên truyền hơn nữa các hoạt động có hiệu quả, phấn đấu đến hết năm 2017 giảm tối thiểu 5% cả 3 tiêu trí về tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh so với năm 2016. Tăng cường lực lượng để thực hiện công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm minh các vi phạm về TTATGT, kiểm soát và xử lý các vi phạm trong vận tải hàng hóa, hành khách, tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật để nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT của người tham gia giao thông./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41446319
Số người đang truy cập: 70