Tin văn hoá - xã hội

Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017
Wed, 01/03/2017 16:00 | GMT +7
Để đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017 và thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 12/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017.

Để chủ động đối phó với mọi tình huống của thiên tai bảo đảm an toàn tuyệt đối thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh, ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn sở thông tin và truyền thông xây dựng phương án đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 2017 trong đó mục đích chính là phải đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành các cấp ủy đảng, chính quyền; đảm bảo an toàn thông tin và mọi hoạt động quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh của các cơ quan doanh nghiệp. các cơ quan báo chí của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác truyên tin, thông tin chính xác, kịp thời các thông tin dự báo, cảnh báo về thời tiết, lũ, bão, động đất, các chủ trương, chỉ thị về công tác phòng chống và khắc phục hậu quả do thiên tai, tuyên truyền rộng rãi đến mọi tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, toàn diện về công tác phòng chống thiên tai với phương châm "Mỗi người dân phải tự ý thức chủ động phòng tránh, ứng phó kịp thời khi thiên tai xảy ra, tương thân tương ái khắc phục hậu quả" ổn định đời sống và sản xuất, giữ vững trật tự an toàn xã hội; các doanh nghiệp viễn thông cần tập trung thực hiện việc rà soát toàn bộ thiết bị, hệ thống, có phương án sửa chữa khắc phục kịp thời các sự cố và có các thiết bị dự phòng, cử người trực xử lý thông tin đảm bảo 24/24 giờ để kịp thời ứng phó với các tình huống khi có sự nghẽn mạng, gián đoạn thông tin, liên lạc./.

Quốc Tuấn


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40700223
Số người đang truy cập: 87