Tin tức trong tỉnh

Công tác giám sát tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018
Wed, 10/10/2018 10:00 | GMT +7
Thực hiện Kế hoạch số 78/KH-SLĐTBXH ngày 30/8/2018 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Sơn La giám sát tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2018.

Ngày 03-07/10/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai kiểm tra, giám sát tình hình sử dụng lao động là người nước ngoài tại 04 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn 02 huyện Mộc Châu, Vân Hồ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc thực hiện các quy định của pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Công tác hướng dẫn, cung cấp cho người lao động nước ngoài các quy định của Pháp luật Việt Nam về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Công tác thực hiện các thủ tục đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động; cấp, cấp lại giấy phép lao động; thu hồi giấy phép lao động đối với người nước ngoài làm việc tại Việt Nam; Thực hiện ký kết hợp đồng lao động với người lao động làm việc tại doanh nghiệp; Công tác quản lý hồ sơ, cập nhật, bổ sung các giấy tờ liên quan đến người lao động nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Mạnh Du, Phó Giám đốc Sở Lao động – TBXH, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát cho biết: "Qua công tác kiểm tra, giám sát tại một số doanh nghiệp cho thấy, các doanh nghiệp đã tổ chức tiếp nhận, triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về các quy định của Pháp luật Việt Nam đối với người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Tuyên truyền, hướng dẫn và giải thích để người lao động nước ngoài tôn trọng truyền thống văn hóa, phong tục, tập quán của Việt Nam; Việc làm thủ tục đề nghị cấp GPLĐ, cấp lại GPLĐ, xác nhận không thuộc diện cấp GPLĐ cho người nước ngoài của doanh nghiệp cơ bản đã đảm bảo về trình tự, thủ tục, thời hạn theo quy định tại Nghị định số 11/2016/NĐ-CP ngày 03/02/2016 của Chính phủ và Thông tư số 40/2016/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2016 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội".

Tuy nhiên, trong quá trình kiểm tra hồ sơ và khảo sát thực tế, một số doanh nghiệp chưa thực hiện tốt pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam như: Chế độ thông tin, báo cáo định kỳ về tình hình sử dụng người lao động nước ngoài đến cơ quan quản lý về lao động tại địa phương chưa đảm bảo theo quy định của pháp luật… Qua đó, đoàn kiểm tra, giám sát đã hướng dẫn và đề nghị các doanh nghiệp khắc phục tồn tại, thiếu sót để thực hiện tốt việc sử dụng lao động là người nước ngoài làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp.

Phòng Lao động-Việc làm


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51910758
Số người đang truy cập: 55