Tin Thuỷ điện

Công tác di dân tái định cư thủy điện Sơn La tháng 2 năm 2016
Mon, 07/03/2016 10:00 | GMT +7
Đến tháng 2 năm 2016 tỉnh Sơn La đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 11.648 hộ đạt 100% số hộ phải cấp.

Hoàn thành công tác khuyến nông, khuyến lâm, chuyển đổi nghề tại 252/252 điểm tái định cư trên phạm vi toàn tỉnh, với giá trị thực hiện là 47.667 triệu đồng, đạt 100% theo dự toán được duyệt. Tập trung hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ, bù chênh giá trị đất cho hộ tái định cư, trong tháng hoàn thiện công tác bồi thường, hỗ trợ bù chênh giá trị 4.709 triệu đồng, lũy kế đã phê duyệt cho 26.354 hộ tái định cư giá trị hơn 1 tỷ đồng đạt 98% giá trị đã phê duyệt.

Các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân thanh, quyết toán vỗn. Trong tháng 02 đã hoàn thành đưa vào sử dụng 06 dự án, lũy kế đã hoàn thành đưa vào sử dụng 06 dự án, tổng lũy kế đã hoàn thành đưa vào sử dụng 2.164 dự án, đang triển khai thi công 25 dự án. Giải ngân thanh toán dự án trong tháng đạt 1.081.113 triệu đồng, lũy kế giải ngân thanh toán từ khởi công đến nay đạt 97% kế hoạch vốn đã giao; quyết toán đạt 74% tổng giá trị giải ngân thanh toán.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41482077
Số người đang truy cập: 39