Thông tin đối ngoại

Công an tỉnh Sơn La đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại với Công an các tỉnh Bắc Lào năm 2017
Wed, 29/03/2017 14:00 | GMT +7
Nhằm tăng cường trao đổi, cung cấp thông tin với Công an các tỉnh Bắc Lào, qua đó củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữ hai nước, hai tỉnh; tạo điều kiện trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia của Việt Nam và Lào. Ngày 30/11/2016, Công an tỉnh Sơn La đã xây dựng kế hoạch về công tác thông tin đối ngoại với Công an các tỉnh Bắc Lào Năm 2017.

Năm 2017, Công an tỉnh Sơn La đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ, thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các sở, ban, ngành thống nhất đánh giá tình hình liên quan đến an ninh trật tự của các tỉnh Bâc Lào và tỉnh Sơn La phục vụ công tác thông tin đối ngoại với Lào. Chủ động thông tin về các chủ trương, quan điểm của tỉnh Sơn La trong giải quyết các vấn đề liên quan cộng đồng người Việt Nam đang cư trú, làm ăn tại Lào, bảo vệ an ninh trật tự tuyến biên giới, giải quyết vấn đề người Việt Nam di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai tỉnh; các vấn đề khu vực như chống khủng bố, tội phạm có tổ chức… Tham mưu cho tỉnh chỉ đạo các ban, ngành, thực hiện công tác thông tin đối ngoại với Bạn một cách chủ động, kịp thời, nhất là các vấn đề nhạy cảm có liên quan đến an ninh trật tự và quan hệ hai nước, hai tỉnh phòng ngừa, hạn chế, loại bỏ những yếu tố gây ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

Nắm chắc tình hình liên quan âm mưu, ý đồ hoạt động của các cơ quan đặc biệt nước ngoài, các tổ chức phi chính phủ, các nhóm phỉ Lào, tổ chức phản động lưu vong người Lào, người Việt Nam, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm mua bán người, tội phạm ma túy và các lạo tội phạm khác, từ đó phối hợp với Công an các tỉnh Bắc Lào thông tin tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức cảnh giác; giải quyết các vấn đề phức tạp liên quan an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của mỗi nước, mỗi tỉnh nhất là đảm bảo an ninh trật tự ở khu vực biên giới, giải quyết vấn đề liên quan người Việt Nam cư trú, làm ăn tại Lào, người Mông bị kích động, lôi kéo xuất cảnh trái phép sang Lào tham gia hoạt động phỉ, thành lập "Nhà nước ly khai, tự trị"; ngăn chặn hoạt động tuyên truyền phát triển đạo trái pháp luật; đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia.

Đảm bảo an ninh mạng, an ninh truyền thông, đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động lợi dụng xâm phạm an ninh quốc gia, tuyên truyền, xuyên tạc chia rẽ mối quan hệ với Lào. Tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn giữa các đơn vị, giữa Công an các tỉnh Bắc Lào nhằm chủ động cung cấp thông tin ở nhiều cấp độ khác nhau; nhằm xây dựng hoàn thiện các cơ chế đối thoại, hợp tác trao đổi thông tin giữa Công an tỉnh Sơn La với Công an các tỉnh Bắc Lào. Đảm bảo chế độ quân số, kinh phí, phương tiện phục vụ cho công tác thông tin đối ngoại với các Công an các tỉnh Bắc Lào; nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sỹ về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác thông tin đối ngoại với Lào.

Công an tỉnh Sơn La yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an tỉnh, Công an các huyện biên giới chủ động triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với đặc điểm tình hình, tính chất địa bàn, đảm bảo hiệu quả.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41467030
Số người đang truy cập: 70