Văn bản chỉ đạo

Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai...
Wed, 04/01/2017 14:00 | GMT +7
Chỉ thị số 33/CT-TW của Bộ chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản.

File đính kèm : Chỉ thị số 33/CT-TW


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47810668
Số người đang truy cập: 316