Văn bản chỉ đạo

Chỉ thị số 08/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018
Thu, 18/05/2017 08:00 | GMT +7
Chỉ thị số 08/CT-UBND Về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2018.

File đính kèm : Chỉ thị số 08/CT-UBND


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39857556
Số người đang truy cập: 26