Tin tức trong tỉnh

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La tăng cường công tác quản lý thị trường
Fri, 12/10/2018 16:00 | GMT +7
Trong thời gian qua, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Sơn La đã triển khai thực hiện có hiệu quả trong công tác đấu tranh chống buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và các hành vi kinh doanh trái pháp luật khác.

9 tháng đầu năm 2018, lực lượng quản lý thị trường Sơn La đã tiến hành kiểm tra 2.870 vụ, xử lý 1.813 vụ vi phạm, tổng số tiền thu phạt hành chính trên 5 tỷ đồng. Thường xuyên gắn công tác kiểm tra với công tác tuyên truyền pháp luật tới nhân dân và các nhà sản xuất, kinh doanh. Chú trọng việc đưa tin hoạt động của lực lượng Quản lý thị trường trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong hoạt động thương mại và người tiêu dùng chấp hành các quy định của pháp luật và thực hiện tốt cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam". Trong 9 tháng lực lượng quản lý thị trường đã tổ chức ký cam kết đối với 1.023 cơ sở sản xuất, kinh doanh; phát hành 231 tờ rơi; cung cấp 77 tin, 15 bài báo, 15 phóng sự đăng trên trang thông tin điện tử của sở Công thương…

Bên cạnh đó, Chi cục thường xuyên kiểm tra, thẩm định hồ sơ và xử lý vi phạm hành chính của các đội Quản lý thị trường, kiểm tra việc thực hiện theo danh sách dự kiến kiểm tra của các đội hàng tháng; cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật. Với vai trò là tổ giúp việc của Ban chỉ đạo 389, Chi cục Quản lý thị trường đã tham mưu, đề xuất với Ban chỉ đạo các giải pháp để thực hiện tốt công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đảm bảo an toàn thực phẩm.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong quý IV Chi cục Quản lý thị trường sẽ tiếp tục: Tập trung triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh về công tác quản lý thị trường, chống buôn bán hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng; chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả; chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng chức năng tiếp tục triển khai Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về việc đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trong tình hình mới; Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá…

Như Thủy


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51870882
Số người đang truy cập: 52