Tin chính trị

Các ngành, đơn vị triển khai công tác năm 2017
Wed, 11/01/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 10/1, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác văn phòng cấp ủy năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017 của Văn phòng tỉnh ủy. Dự Hội nghị có lãnh đạo các ban Đảng tỉnh ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh chuyển trao Cờ thi đua của Chính phủ cho Văn phòng tỉnh ủy.

Năm 2016, Văn phòng cấp ủy các cấp tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tham mưu, tổng hợp, giúp cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và các địa phương. Nổi bật đã tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện và nội dung tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các công việc theo chương trình công tác và các việc đột xuất của Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy và các cấp ủy. Công tác nội bộ, văn thư, lưu trữ, cơ yếu, thông tin, quản trị tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng.

Năm 2017, Văn phòng các cấp ủy tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giúp việc cấp ủy triển khai, thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của tỉnh; triển khai kế hoạch, chương trình của Ban Thường vụ tỉnh ủy cụ thể hóa thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về "Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong Đảng, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ". Duy trì nền nếp, hiệu quả công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật thông tin, tài liệu; tăng cường công tác cơ yếu, công nghệ thông tin...

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Văn phòng cấp ủy các cấp đã đạt được năm 2016. Đồng thời đề nghị, Văn phòng cấp ủy các cấp quan tâm chú trọng công tác cán bộ; công tác thông tin, tổng hợp báo cáo kịp thời, chính xác; thực hiện nghiêm các quy định về bảo mật thông tin, tài liệu, chế độ phát ngôn theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp giữa Văn phòng tỉnh ủy, các ban đảng tỉnh ủy, các cơ quan, đơn vị có liên quan trong triển khai nhiệm vụ công tác. Tiếp tục thực hiện toàn diện các nhiệm vụ công tác hành chính, tiếp dân, lưu trữ, quản lý tài chính, tài sản Đảng, công tác công nghệ - thông tin; thực hiện tốt công tác nghiệp vụ.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua cho Văn phòng tỉnh ủy; UBND tỉnh công nhận danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho 3 tập thể và tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 4 cá nhân; Văn phòng Trung ương Đảng tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp văn phòng cấp ủy" cho 17 cán bộ văn phòng cấp ủy của tỉnh; Ban Cơ yếu Chính phủ tặng "Kỷ niệm chương vì sự nghiệp cơ yếu Việt Nam" cho 2 cá nhân; Văn phòng tỉnh ủy tặng Giấy khen cho 12 tập thể, 51 cá nhân.

Cùng ngày, đồng chí Nguyễn Đắc Quỳnh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết công tác nội chính năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Đồng chí Lê Hồng Long, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trư