Văn bản chỉ đạo

Báo cáo số 212/BC-UBND Về việc kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình
Wed, 17/05/2017 17:00 | GMT +7
Báo cáo số 212/BC-UBND Về việc kết quả học tập, trao đổi kinh nghiệm triển khai Trung tâm hành chính công tỉnh Thái Bình.

File đính kèm : Báo cáo số 212/BC-UBND


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40547465
Số người đang truy cập: 82