Cải cách hành chính

Ban hành quy chế về quản lý và sử dụng hệ thống Thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nươc
Tue, 01/07/2014 10:00 | GMT +7
Nhằm phát huy có hiệu quả ứng dụng CNTT trong hoạt động của các CQNN tỉnh Sơn La, thúc đẩy CCHC theo hướng hiện đại hóa, đảm bảo an toàn thông tin, phát triển theo hướng mô hình chính phủ điện tử, ngày 05/6/2014, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La.

Quy chế này quy định việc quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thư điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh Sơn La. Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị vũ trang trên địa bàn tỉnh Sơn La và cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức đó.

Bản Quy chế gồm 5 Chương, 13 Điều quy định rõ phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng; cách thức tổ chức, sử dụng, quản lý hệ thống thư điện tử công vụ của tỉnh. Là hộp thư sử dụng chung của một cơ quan, tổ chức được quy định đặt tên theo định dạng như sau tendonvi@sonla.gov.vn; trong đó: tendonvi là viết tắt tên cơ quan, tổ chức được cấp hộp thư. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có nhu cầu cấp mới, thay đổi thông tin hoặc hủy bỏ hộp thư điện tử phải có đề nghị bằng văn bản gửi Sở Thông tin và Truyền thông (qua Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông).

Đối với văn bản gửi qua hệ thống thư điện tử công vụ yêu cầu văn bản đó thống nhất sử dụng bộ mã các ký tự chữ Việt theo tiêu chuẩn TCVN 6909:2001 và dùng bộ gõ chữ tiếng Việt Unicode để thể hiện các nội dung văn bản trao đổi trong hệ thống thư điện tử tỉnh Sơn La.

Các cơ quan, tổ chức, công chức, viên chức được cấp và sử dụng hộp thư điện tử phải thường xuyên truy cập vào hộp thư điện tử, đồng thời chịu trách nhiệm về việc nhận và hồi đáp kịp thời thư điện tử của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp gửi đến.

Trách nhiệm tổ chức, quản lý, duy trì hoạt động hệ thống thư điện tử của các cơ quan, cá nhân sử dụng hộp thư điện tử và các đơn vị có liên quan cũng được quy định rõ trong quy chế.

Chi tiết quy chế xem tại file đính kèm.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40524073
Số người đang truy cập: 53