Tin văn hoá - xã hội

Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
Tue, 16/05/2017 14:00 | GMT +7
Ngày 07/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 539/QĐ-UBND, Ban hành Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017.

Nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm; giảm thiểu ô nhiễm sinh học và tồn dư hóa chất, kháng sinh trong sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm, đáp ứng yêu cầu về an toàn thực phẩm cho tiêu dùng trong tỉnh và mở rộng thị trường xuất khẩu. Phấn đấu sớm đạt mục tiêu: Tất cả thực phẩm nông lâm thủy sản được sản xuất, kinh doanh, lưu thông và tiêu dùng trên địa bàn tỉnh là thực phẩm an toàn.

Trong quyết định nêu các kết quả và chỉ tiêu cần đạt: Các chính sách khuyến khích, tạo động lực cho người dân, hợp tác xã, doanh nghiệp đầu tư, liên kết chuỗi sản xuất kinh doanh nông sản thực phẩm an toàn được rà soát, điều chỉnh bổ sung phù hợp với thực tiễn sản xuất nông nghiệp và thị trường nông sản.

Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATTP cho các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh nông sản thực phẩm; thông tin về vệ sinh, ATTP nông lâm thủy sản và truyền thông, quảng bá nông sản thực phẩm an toàn được tăng cường.

Đến cuối năm 2017, tỷ lệ mẫu giám sát vi phạm quy định về tồn dư thuốc bảo vệ thực vật trong rau, củ, quả; tồn dư hóa chất, kháng sinh trong các loại sản phẩm thịt, thủy sản; ô nhiễm vi sinh trong thịt giảm 15% so với năm 2016.

Tỷ lệ cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản được kiểm tra đạt yêu cầu về điều kiện đảm bảo ATTP (xếp loại A,B) tăng 20% so với năm 2016.

Tiếp tục phát triển, nhân rộng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, tổ chức kiểm tra, giám sát, cấp giấy xác nhận sản phẩm an toàn và công khai tại nơi bày bán cho người tiêu dùng.

Các nhiệm vụ trọng tâm đề ra: Ban hành cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm thủy sản an toàn; thông tin, truyền thông về an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn; giám sát, thanh tra, kiểm tra; tổ chức sản xuất kết nối với tiêu thụ nông sản thực phẩm an toàn; tổ chức lực lượng, nâng cao năng lực.

Quyết định cũng nêu cụ thể việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, trách nhiệm của các đơn vị thực hiện quyết định.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41400589
Số người đang truy cập: 50