Tin tức trong tỉnh

Ban Dân tộc tỉnh tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới tại huyện Mường La và Thuận Châu, Quỳnh Nhai
Mon, 08/10/2018 08:00 | GMT +7
Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 16/3/2018 của UBND tỉnh Sơn La về việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 83/KH-BDT về việc bổ sung triển khai thực hiện Quyết định số 1898/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025” trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Toàn cảnh hội nghị

Từ ngày 18/9 - 04/10/2018, Ban Dân tộc đã phối hợp với UBND các huyện Thuận Châu, Quỳnh Nhai, Mường La tổ chức các Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới cho cán bộ xã, bản tại các xã: Chiềng La, Nậm Ét, Nậm Giôn và Chiềng Muôn. Tham dự hội nghị có hơn 400 đại biểu là lãnh đạo đảng ủy, chính quyền các xã; Bí thư, trưởng bản, người có uy tín; đại diện các tổ chức chính trị - xã hội như Mặt trận, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, thanh niên tiêu biểu và các hộ gia đình dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các báo cáo viên của tỉnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bình đẳng giới và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình nhằm tạo bước chuyển biến mạnh mẽ, thúc đẩy cộng đồng thay đổi hành vi thực hiện bình đẳng giới; nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới; đảm bảo sự bình đẳng giới của phụ nữ trong tham gia các hoạt động kinh tế - xã hội và gia đình; từng bước thu hẹp khoảng cách giới và nâng vị thế của người phụ nữ trong một số lĩnh vực còn bất bình đẳng hoặc nguy cơ bất bình đẳng giới cao, tiến tới bình đẳng giới thực chất, vì sự tiến bộ của phụ nữ…

Đồng chí Lường Bun Tỉnh – Phó Trưởng Ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị

Kết thúc Hội nghị, lãnh đạo Ban Dân tộc đã chỉ đạo UBND các xã tiếp tục thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu như: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ giữa cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức, đoàn thể trong việc tuyên truyền, phổ biến về bình đẳng giới tại các địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số rất ít người sinh sống bằng nhiều hình thức, nhằm chuyển biến nhận thức và hành vi của đồng bào; lồng ghép vào các chương trình phát triển kinh tế xã hội; Phát huy vai trò của trưởng bản, người có uy tín, trưởng dòng họ trong đồng bào dân tộc thiểu số; huy động sự tham gia của cán bộ bản, học sinh tại các trường dân tộc nội trú và bán trú trong việc tuyên truyền, vận động, thực hiện bình đẳng giới trên địa bàn; Xây dựng các Câu lạc bộ, nhóm về giới nhằm thúc đẩy bình đẳng giới thông qua các can thiệp phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, hỗ trợ phát triển kỹ năng xã hội và năng lực kinh tế cho phụ nữ dân tộc thiểu số phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, đặc điểm văn hóa, phong tục của địa phương.

Kim Anh (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49555248
Số người đang truy cập: 232