Cải cách hành chính

Ban Chỉ đạo về Cải cách hành chính tỉnh Sơn La đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I năm 2017
Tue, 28/03/2017 09:00 | GMT +7
Ngày 26/3/2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính quý I, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý II, năm 2017. Dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về Cải cách hành chính.

Ban Chỉ đạo về Cải cách hành chính tỉnh Sơn La họp quý I năm 2017

Trong quý I tỉnh Sơn La đã ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC), kế hoạch kiểm tra tình hình hoạt động kiểm soát TTHC năm 2017. Đôn đốc các cơ quan, đơn vị đưa các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan, đơn vị công bố trên cổng thông tin điện tử của tỉnh. Tính đến ngày 20/3/2017 đã đăng tải 1.502 TTHC. Thực hiện tốt mô hình một của hiện đại tại UBND các huyện, thành phố, đã giải quyết được 13.989 hồ sơ qua hệ thống phần mềm một cửa hiện đại. Quyết định giao biên chế công chức năm 2017 (giảm 40 biên chế từ 2.619 biên chế giảm xuống còn 2.579 biên chế); phê duyệt phương án giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2017, đúng theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị. Tiếp tục triển khai xây dựng Đề án Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh; xây dựng hạ tầng CNTT phục vụ Đề án Thành lập Trung tâm hành chính công tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh. Chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc các Thông báo kết luận của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện nhiệm vụ CCHC. Chỉ đạo kiểm điểm làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân người đứng đầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố trong việc không thực hiện những nội dung chưa đạt được theo Bản cam kết giữa tỉnh Sơn La với phòng Công nghiệp thương mại Việt Nam. Tập trung đưa hết các TTHC thuộc phạm vi trách nhiệm của cơ quan, đơn vị mình vào giải quyết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của cơ quan, đơn vị và thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo theo quy định…

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 39849569
Số người đang truy cập: 41