Tin văn hoá - xã hội

Ban Chỉ đạo 596 họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2018
Thu, 09/08/2018 09:00 | GMT +7
Ngày 08/8/2018, đồng chí Lò Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 596 đã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2018 của Ban chỉ đạo tỉnh về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp bền vững và khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện về phát triển nuôi trồng thủy sản (Ban Chỉ đạo 596). Dự cuộc họp có đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo 596 họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 05 tháng cuối năm 2018.

Tại cuộc họp các đại biểu đã nghe Quyết định số 661-QĐ/TU ban hành quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo 596, Thông báo số 07-TB/BCĐ về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo, đồng chí Lò Minh Hùng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, được phân công là Trưởng Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn là Phó Trưởng Ban Thường trực; Phó Chủ tích HĐND tỉnh là Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 596.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2018 cho biết, từ đầu năm đến nay Ban Chỉ đạo 596 đã tham mưu cho HĐND, UBND tỉnh ban hành các văn bản về chỉ đạo hướng dẫn về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Kết quả phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh đã ứng dụng công nghệ tiết kiệm nước với diện tích 312,8 ha. Có hơn 40 ha sản xuất rau hoa trong nhà lưới, nhà kính. 902 ha diện tích sản xuất nông nghiệp được cấp chứng nhận sản xuất nông nghiệp VietGap. Nhiều tiến bộ kỹ thuật đã từng được áp dụng vào nhân giống cây ăn quả như thực nghiệm nhân giống bằng phương pháp ghép đoạn cành cho cây Bơ, nhân giống vô tính sử dụng thuốc kích thích giâm cành cho cây Thanh long ruột đỏ, ghép và chuyển đổi giống Nhãn, Xoài chất lượng cao đối với các vườn Nhãn, Xoài giống địa phương … Diện tích ghép cải tạo trên địa bàn tỉnh đến nay là hơn 6.000 ha. Xây dựng, duy trì và phát triển chuỗi nông sản, thủy sản. Đến nay tỉnh Sơn La đã xây dựng, duy trì và phát triển 57 chuỗi cung ứng rau, quả, thịt, thủy sản an toàn. Tỉnh tiếp tục triển khai 08 dự án xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu các sản phẩm chủ lực của tỉnh gồm: Quả Bơ Mộc Châu, quả Na Mai Sơn, Cá Tầm Sơn La, quả táo Sơn Tra Sơn La, gạo nếp Mường Và Sốp Cộp, chè Phỏng Lái Thuận Châu, Khoai sọ Thuận Châu… Ban Chỉ đạo cũng đã tham mưu cho tỉnh về ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về phát triển lâm nghiệp bền vững, phát triển thủy sản vùng lòng hồ các công trình thủy điện. Đến nay diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh đã có hơn 2.700 ha. Số lồng cá tăng 107,8 % so với cùng kỳ 2017. Sản lượng nuôi trồng, khai thác thủy sản tăng 23,5% so với cùng kỳ.

Tại cuộc họp các đại biểu đã bàn các giải pháp để có thể triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp bền vững và khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện về phát triển nuôi trồng thủy sản.

Kết luận cuộc họp đồng chí Lò Minh Hùng Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo đề nghị cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tổng hợp các ý kiến tham gia tại cuộc họp để hoàn thiện báo cáo. Những tháng còn lại của năm các thành viên Ban Chỉ đạo quán triệt triển khai các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ Ban Chỉ đạo đã phân công tại kế hoạch 04; thực hiện xây dựng các mô hình cụ thể; các đơn vị phối hợp đẩy mạnh thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông sản, nông nghiệp; duy trì mở rộng các mô hình sản xuất theo quy trình sản xuất nông nghiệp VietGAP, GlobalGAP; xây dựng kế hoạch thăm quan học tập kinh nghiệm các địa phương đã thực hiện thành công; xây dựng kế hoạch kiểm tra việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo giao một số đơn vị; sở Tài Chính tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ và thực hiện các nô hình theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo; tiếp tục chỉ đọa đẩy mạnh triển khai thực hiện các giải pháp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; phát triển lâm nghiệp bền vững và khai thác tiềm năng các lòng hồ thủy điện về phát triển nuôi trồng thủy sản.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 49549048
Số người đang truy cập: 119