Tin tức trong tỉnh

Bắc Yên rút kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai một số nhiệm vụ năm 2018
Fri, 04/05/2018 10:00 | GMT +7
Chiều ngày 03/5/2018, UBND huyện Bắc Yên đã tổ chức họp rút kinh nghiệm thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2017, triển khai một số nhiệm vụ năm 2018. Dự họp có đồng chí Lưu Minh Quân - Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy; đồng chí Nguyễn Đức Thịnh - Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Toàn cảnh cuộc họp

Năm 2017, chỉ số CCHC của huyện Bắc Yên đạt 88 điểm, mặc dù tăng 2,63 điểm so với năm 2016 và xếp hạng 11/12 huyện, thành phố nhưng vẫn giữ mức so với năm 2016. Trong 9 chỉ số thành phần CCHC, có 5 chỉ số thành phần CCHC huyện Bắc Yên đạt điểm tối đa gồm: xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại huyện; cải cách thủ tục hành chính; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Cải cách tài chính công; thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; còn 4 chỉ số thành phần không đạt điểm tối đa gồm: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; cải cách bộ máy Nhà nước; Hiện đại hóa hành chính; Tác động của CCHC đến phát triển KT-XH.

Nhìn chung, năm 2017, mặc dù công tác CCHC của huyện Bắc Yên đã có nhiều cố gắng, nhưng thứ hạng chưa được cải thiện. Trong thời gian tới, huyện sẽ tập trung rà soát các nhiệm vụ CCHC trong kế hoạch CCHC năm 2018, xác định rõ lộ trình, thời gian thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm đúng tiến độ quy định, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu: Tăng cường thực hiện kiểm tra đột xuất công tác công vụ đối với các cơ quan, UBND các xã, thị trấn. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan cung cấp thông tin để công khai các thông tin theo quy định trên Cổng thông tin điện tử huyện; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền cho cán bộ, công chức, viên chức tích cực khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3; thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trong việc đề nghị giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính; chỉ đạo các cơ quan, UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, hiện đại hóa hành chính trên địa bàn huyện; chỉ đạo tách việc sử dụng phần mềm gửi nhận văn bản của các xã, thị trấn với các gói riêng, không sử dụng chung phần mềm với UBND huyện; thực hiện phát hành văn bản trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành VNPT – iOffice, nâng cấp đường truyền internet đối với một số xã còn gặp khó khăn về đường truyền. Ngay sau khi UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số CCHC năm 2018, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kịp thời rà soát, bổ sung kế hoạch CCHC năm 2018 để phù hợp với bộ chỉ số đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ. Đánh giá việc thực hiện các nội dung liên quan đến CCHC hàng tháng để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc.

Phạm Phượng (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44540891
Số người đang truy cập: 70