Tin trong nước

APEC 2017: Thảo luận các khung chương trình ưu tiên của Năm APEC 2017
Fri, 03/03/2017 10:00 | GMT +7
Ngày 3/3, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp (SOM 1) Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) 2017 bước sang ngày làm việc thứ hai.

Hơn 170 đại biểu, bao gồm các quan chức cao cấp từ 21 nền kinh tế thành viên APEC, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương (PECC) và Hội đồng tư vấn doanh nghiệp APEC (ABAC) đã tham dự Hội nghị.

Trong phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện khung chương trình APEC về an ninh lương thực và biến đổi khí hậu; Khung chiến lược APEC về phát triển nông thôn và thành thị nhằm tăng cường an ninh lương thực, tăng trưởng bao trùm; Vai trò của các thị trường lương thực trong việc tăng cường an ninh lương thực ở khu vực; Các bước đi tiếp theo nhằm chuẩn bị cho tầm nhìn APEC sau năm 2020; thảo luận đề xuất của Australia và Canada về cải cách dự án.

Các đại biểu nghe báo cáo của Chủ tịch Ủy ban ngân sách và quản lý về kết quả cuộc họp của Ủy ban cũng như những ưu tiên của Ủy ban trong năm 2017; Giám đốc điều hành APEC trình bày kế hoạch chiến lược của Ban Thư ký APEC trong giai đoạn 2017 - 2019 và Kế hoạch hoạt động trong năm 2017; Báo cáo về chương trình làm việc của Cơ quan hỗ trợ chính sách.

Diễn ra trên cơ sở kết quả làm việc của gần 60 cuộc họp của 38 ủy ban, nhóm công tác của APEC được tổ chức trong 12 ngày làm việc vừa qua, trong thời gian còn lại của cuộc họp, các quan chức cao cấp tiếp tục lắng nghe, thảo luận và thông qua báo cáo của bốn Ủy ban Thương mại và Đầu tư, Kinh tế, Điều phối SOM về Hợp tác kinh tế - kỹ thuật , Ngân sách và Quản lý.

Cuộc họp sẽ thảo luận để cụ thể hóa các ưu tiên của Năm APEC 2017, đề ra những những sáng kiến quan trọng nhất để triển khai, bước đầu định hướng cho các hoạt động của APEC từ nay đến Tuần lễ cấp cao tháng 11/2017 tại thành phố Đà Nẵng.

Ngay sau kết thúc cuộc họp, Chủ tịch quan chức cao cấp Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương 2017 , Thứ trưởng T hường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc Họp báo , thông báo kết quả cũng như giải đáp các vấn đề liên quan đến Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC 2017.

Theo Thông Tấn Xã Việt Nam


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 38658778
Số người đang truy cập: 40