Tin tức trong tỉnh

10 kết quả nổi bật của huyện Bắc Yên năm 2018
Tue, 08/01/2019 15:00 | GMT +7
Năm 2018 mặc dù còn gặp một số khó khăn, thách thức, song, với sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở và của nhân dân các dân tộc trong toàn huyện, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Bắc Yên đã gặt hái được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Ban Thường vụ huyện uỷ Bắc Yên thống nhất đánh giá 10 kết quả nổi bật của huyện năm 2018, như sau:

1. Tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp theo Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 28.4.2016 của Huyện ủy; trồng mới trên 751 ha cây ăn quả, nâng tổng diện tích cây ăn quả toàn huyện lên trên 4.896 ha; trong năm, xuất khẩu được 11,6 tấn quả (1,765 tấn Xoài sang Trung Quốc, 9,8 tấn Nhãn sang Campuchia). Tổ chức công bố nhãn hiệu Táo Sơn tra Sơn La. Tăng cường công tác quản lý, hỗ trợ hợp tác xã phát triển; thành lập mới 09 hợp tác xã, nâng tổng số lên 32 hợp tác xã; có 03 hợp tác xã được cấp giấy chứng nhận VietGAP; trong năm, có 02 hộ gia đình, 02 doanh nghiệp, 04 hợp tác xã tiêu biểu trong lĩnh vực nông nghiệp được tỉnh, huyện biểu dương.

2. Tập trung cao cho công tác xây dựng Nông thôn mới; xã Mường Khoa được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, xã Phiêng Ban đạt 14 tiêu chí, đủ điều kiện đăng ký đạt chuẩn vào năm 2019; bình quân các xã đạt 10,33 tiêu chí; đã làm được 114 tuyến đường giao thông nông thôn dài hơn 10 km, với tổng mức đầu tư hơn 8 tỷ đồng (Nhà nước hỗ trợ 33%; Nhân dân đóng góp 67%); lũy kế, từ năm 2013, làm được 1000 tuyến đường dài hơn 166 km.

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách, thu nợ thuế và tiền sử dụng đất năm 2018. Thu ngân sách trên địa bàn trên địa bàn ước đạt trên 139 tỷ đồng (vượt 5,3% so dự toán Hội đồng nhân dân huyện). Tổng vốn đầu tư trên địa bàn huyện đạt 550 tỷ đồng.

4. Hoàn thành dự án cấp điện cho 539 hộ thuộc 04 xã Tà Xùa, Hồng Ngài, Hang Chú, Xím Vàng; triển khai dự án cấp điện cho 731 hộ thuộc 05 xã: Chiềng Sại, Tạ Khoa, Hua Nhàn, Mường Khoa, Chim Vàn; hết năm 2018, có 131/152 bản, tiểu khu; 11.855/13.296 hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, tỷ lệ đạt 89%; 95,3% dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 78% dân số đô thị được sử dụng nước sạch.

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; ban hành chủ trương về giữ gìn, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn huyện; phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu du lịch xã Tà Xùa; trong năm, đón 32.000 lượt khách du lịch, tổng doanh thu ước đạt 16,4 tỷ đồng; tổ chức thành công Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch huyện. Thêm 05 trường đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn lên 11 trường; thêm 03 trạm y tế đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng tổng số Trạm Y tế đạt chuẩn lên 09 Trạm; có 45,3% bản, tiểu khu đạt văn hóa (tăng 11% so với năm 2017); có 56,1% số gia đình đạt chuẩn văn hóa (tăng 6% so với năm 2017).

6. Quan tâm công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm được 5,86 % so với năm 2017, (hiện tỷ lệ hộ nghèo còn 27,72%). Cơ bản hoàn thành việc làm nhà cho người có công; tập trung huy động các nguồn lực xóa được 143 nhà tạm. Quyết liệt chỉ đạo thực hiện các giải pháp; kịp thời khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra, sớm ổn định sản xuất và đời sống cho Nhân dân vùng bị thiên tai (hỗ trợ 374 hộ bị ảnh hưởng phải di chuyển nhà ở).

7. Công tác quốc phòng, quân sự, địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Hoàn thành đánh giá để trình cấp có thẩm quyền đưa ra khỏi diện địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự đối với 02 xã Háng Đồng, Hồng Ngài và 04 bản (bản Sồng Pét, xã Hua Nhàn, bản Tà Ỉu, xã Pắc Ngà, bản Chếu A, B, xã Làng Chếu); có thêm 03 xã đạt tiêu chuẩn không có ma túy. Chỉ đạo giải quyết cơ bản dứt điểm, có hiệu quả các vụ việc tồn đọng; tăng cường công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo và những phản ánh, kiến nghị chính đáng của công dân.

8. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân; hoạt động chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp. Tãng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lýợng hoạt động của Cổng Thông tin điện tử huyện; tiếp tục vận hành có hiệu quả hoạt động của Trung tâm Hành chính công huyện. Triển khai việc thực hiện bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả liên thông hiện đại tại Thị trấn và các xã: Phiêng Ban, Song Pe, Mường Khoa.

9. Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tham gia thực hiện nhiệm vụ, nhất là việc phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phòng chống ma túy, công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự đạt hiệu quả.

10. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường. Tổ chức đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập Đảng bộ huyện và thành lập huyện. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6, khóa XII (sáp nhập 22 trường học thành 11 trường học và các đơn vị sự nghiệp). Có 33 bản, tiểu khu bố trí bí thư chi bộ đồng thời là trưởng bản; có thêm 17 chi bộ có chi ủy, nâng tổng số chi bộ có chi ủy 173/233; có thêm 15 chi bộ có phó bí thư, nâng số chi bộ có phó bí thư lên 57/233. Tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi và Hội thi nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng lần thứ hai, năm 2018.

Phạm Phượng (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51855190
Số người đang truy cập: 36