Tin văn hoá - xã hội

Tin văn hoá - xã hội
Đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc tại huyện Vân Hồ
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lò Minh Hùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với huyện Vân Hồ về tình hình khắc phục thiệt hại mưa lũ trên địa bàn huyện năm 2017, công tác sẵn sàng ứng phó với thiên tai...
Đồng chí Phạm Văn Thủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 18/5, đồng chí Phạm Văn Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã có cuộc làm việc với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đánh giá việc triển khai thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay; giải pháp thực hiện nhiệm vụ những tháng cuối năm.
Tiếp tục đảm bảo thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1818/LĐTBXH-KHTC về việc tăng cường kỷ luật tài chính- ngân sách, chấn chỉnh khắc phục tồn tại trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách...
Tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 14/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1848/LĐTBXH-TE gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường các biện pháp bảo vệ trẻ em.
Đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp
Tin văn hoá - xã hội | 18-05-2018
Ngày 11/5/2018, Bộ Lao động – Thương binh & Xã hội đã có Công văn số 1806/LĐTBXH-QHLĐTL gửi UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong các doanh nghiệp.
Tổ chức triển khai Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật Sơn La lần thứ 6, năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Thực hiện Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Sơn La lần thứ 6 năm 2018, Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh đã xây dựng kế hoạch tổ chức...
Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị định 68/2018/NĐ-CP ngày quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Sửa đổi Quy chế theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2018/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao ban hành kèm theo Quyết định số...
Nhiệm vụ, giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Ngày 15/5/2018, Chính phủ ban hành Nghị quyết 19/2018/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo.
Phong trào học tập suốt đời được nhân rộng trong cộng đồng
Tin văn hoá - xã hội | 17-05-2018
Cùng với cả nước, tỉnh Sơn La đã triển khai nhân rộng và tổ chức đánh giá công nhận các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập theo tinh thần Quyết định 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh phong trào học tập suốt...
Hiển thị 1 - 10 of 2.007 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 201

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40486809
Số người đang truy cập: 44