Số liệu thống kê

Số liệu thống kê
Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018
Tin văn hoá - xã hội | 05-07-2018
Kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2018 diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong nước chuyển biến tích cực với tốc độ tăng trưởng khả quan và dự báo ổn định nhưng còn đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức như chất lượng tăng trưởng và năng...

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44300721
Số người đang truy cập: 97