Tin quốc tế

Tin quốc tế
Giá cả ở các nước: Quản kiểu gì?
Tin kinh tế | 09-12-2014
Nhiều nước phát triển cũng như đang phát triển hiện nay kinh tế đều được vận hành theo cơ chế thị trường, thực hiện rộng rãi cơ chế giá do thị trường quyết định. Tuy nhiên, nhiều nước cũng phải sử dụng “bàn tay hữu hình” để can thiệp, uốn nắn các...

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 44299377
Số người đang truy cập: 135