Tin kinh tế

Kế hoạch tổ chức hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018
Sun, 01/07/2018 17:00 | GMT +7
Thực hiện Thông báo số 1106-TB/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản; căn cứ Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020. Ngày 28/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018.

Thực hiện Thông báo số 1106-TB/TU ngày 19/4/2018 của Tỉnh ủy Sơn La về đẩy mạnh sản xuất, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm nông sản; căn cứ Nghị quyết số 76/2018/NQ-HĐND ngày 04/4/2018 của HĐND tỉnh Sơn La về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2018 – 2020. Ngày 28/6/2018, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về tổ chức các hoạt động xúc tiến, quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm quảng bá, tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tới thị trường trong nước và nước ngoài, tập trung vào thị trường Trung Quốc, thị trường thành phố Hà Nội, tỉnh Lạng Sơn và các tỉnh bạn; tạo điều kiện cho người dân cả nước có cơ hội được tiếp cận với sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La và các doanh nghiệp, Hợp tác xã tỉnh Sơn La kết nối tiêu thụ Nhãn và nông sản tiếp cận với doanh nghiệp, nhà đầu tư tham gia xuất khẩu nông sản trong nước và nước ngoài để bước đầu kết nối đưa sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La vào các chợ đầu mối, siêu thị, trung tâm thương mại thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại tỉnh Sơn La; giới thiệu sản phẩm, du lịch tỉnh Sơn La; cung cấp thông tin cơ chế thụ hút đầu tư; xây dựng và giới thiệu hình ảnh, thương hiệu các sản phẩm Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La. Cung cấp các thông tin về cơ chế chính sách thu hút đầu tư của tỉnh Sơn La cho các doanh nghiệp trên cả nước để mời gọi các doanh nghiệp đầu tư, xây dựng các chợ đầu mối, trung tâm thương mại, siêu thị, sơ chế bảo quản hàng hoá trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Kế hoạch chuỗi sự kiện Hội chợ, Tuần lễ Nhãn Sơn La và nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 gồm: Ngày 14/7/2018 đến ngày 20/7/2018 tổ chức Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 nhân dịp khai trương Trung tâm Thương mại thành phố Sơn La; ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018 tổ chức Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại BigC Thăng Long, Hà Nội; ngày 25/7/2018 đến ngày 29/7/2018 làm việc với UBND tỉnh Lạng Sơn.

Kế hoạch chi tiết gồm các hoạt động như Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 nhân dịp khai trương Trung tâm Thương mại thành phố Sơn La (từ ngày 14 – 19/7/2018 tại tỉnh Sơn La); Hội chợ Nông sản an toàn và xuất khẩu tỉnh Sơn La – Mộc Châu năm 2018 (từ ngày 31/8 - 07/9/2018 tại Sân vận động huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La); Tổ chức Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La tại BigC Thăng Long, Hà Nội (từ ngày 20 - 22/7/2018 tạiSiêu thị BigC - Thăng Long, Hà Nội. Địa chỉ: Số 222 Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội); Tuần Lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp, Thành phố Hà Nội (từ ngày 03 - 05/8/2018 tại Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp. Địa chỉ: Số 489, Đường Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội); tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại LotteMart (từ ngày 10 - 12/8/2018 tại Siêu thị LotteMart. Địa chỉ: Tòa nhà Mipec, 229 Tây Sơn, Phường Ngã Tư Sở, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội); Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại VinMart (từ ngày 17 - 19/8/2018 tại Siêu thị VinMart. Địa chỉ: Số 56 Nguyễn Chí Thanh, Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.); Tuần lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 tại HaproMart. (từ ngày 24 - 26/8/2018 tại Siêu thị HaproMart. Địa chỉ: Số 136, Đường Quang Trung, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội); Tuần lễ Trải nghiệm sản phẩm Nhãn Sơn La, Việt Nam năm 2018 tại Showroom Trung tâm Trải nghiệm hoa quả tỉnh Sơn La – Việt Nam (Dự kiến ngày 25 - 29/7/2018 tại Showroom Trung tâm Trải nghiệm hoa quả tỉnh Sơn La tại Bằng Tường, Tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc); Tuần Lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 (từ ngày 27 - 29/7/2018 tại Thành phố Lạng Sơn).

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chỉ đạo Trung tâm Xúc tiến đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức triển khai các nội dung nhiệm vụ được giao; phối hợp với các đơn vị thông tin truyền thông trong và ngoài tỉnh tuyên truyền quảng bá về chuỗi sự kiện; xây dựng phóng sự, cuốn cẩm nang tuyên truyền về Tuần Lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018; phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, UBND các huyện và thành phố vận động, mời các doanh nghiệp, hợp tác xã lựa chọn các sản phẩm, mặt hàng đủ tiêu chuẩn tham gia chuỗi sự kiện.

Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình, kịch bản chi tiết trong chuỗi sự kiện; chủ động phối hợp với Sở Công thương thành phố Hà Nội làm việc với các đơn vị liên quan của thành phố p với các Sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đưa tin về sự kiện trước, trong và sau khi sự kiện kết thúc.

Giao Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh phối hợp với các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, Trung tâm Xúc tiến đầu tư xây dựng phóng sự về Tuần Lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018, trọng tâm là sản phẩm Nhãn để giới thiệu, quảng bá chuỗi sự kiện Tuần Lễ Nhãn Sơn La và Nông sản an toàn tỉnh Sơn La năm 2018 theo kế hoạch; chủ động liên hệ và thống nhất nội dung, chương trình làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1) về hợp tác trong công tác tuyên truyền, quản bá tiêu thụ, xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp an toàn tỉnh Sơn La; phối hợp, hỗ trợ Sở Công thương xây dựng cuốn cẩm nang tuyên truyền về Nông sản an toàn tỉnh Sơn La.

Chi tiết văn bản xem tại đây: Ke hoạch so 118/KH-UBND.pdf

Tú Quyên (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47584985
Số người đang truy cập: 164