Tin văn hoá - xã hội

Hướng tới Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu
Fri, 13/07/2018 11:00 | GMT +7
Ngày 11/7/2018, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND về tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu

Mục đích của Kế hoạch đó là: Phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản an toàn, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp gắn với tiêu thụ, xuất khẩu. Tăng cường xúc tiến thương mại, giới thiệu quảng bá, nhằm thu hút các nhà đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển khu du lịch quốc gia Mộc Châu. Biểu dương sức mạnh đoàn kết của nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân và sức mạnh văn hóa dân tộc, củng cố niềm tin vào công cuộc đổi mới đất nước mà Đảng, Nhà nước và nhân dân ta đã lựa chọn. Đồng thời triển khai hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước; tôn vinh giá trị văn hoá truyền thống các dân tộc, văn hoá vật thể, phi vật thể; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Kế hoạch tổ chức Tuần Văn hóa - Du lịch tỉnh Sơn La năm 2018 tại huyện Mộc Châu phải có sự gắn kết chặt chẽ, thể hiện được bản sắc văn hoá các dân tộc của tỉnh Sơn La nói chung và huyện Mộc Châu nói riêng, gắn các hoạt động văn hóa với du lịch và các hoạt động quảng bá giới thiệu, tạo sự tác động tương hỗ giữa phát triển văn hóa, du lịch với phát triển ngành, lĩnh vực và công tác bảo vệ môi trường. Đảm bảo sự thống nhất, khoa học, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Quy mô tổ chức phải phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của huyện, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, để lại ấn tượng tốt đẹp tới đại biểu, du khách và toàn thể nhân dân.

Thời gian diễn ra Tuần Văn hóa – Du lịch tỉnh Sơn La từ ngày 28/8 đến hết ngày 02/9/2018 tại huyện Mộc Châu với chủ đề "Sơn La ngày mới"./.

Chi tiết tại file đính kèm: Ke hoach so 130/KH-UBND.pdf

Ánh Nguyệt (CTV)


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 47585970
Số người đang truy cập: 380