Tin văn hoá - xã hội

Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Yên Châu khóa XX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
Fri, 22/12/2017 15:00 | GMT +7
Trong hai ngày 19 và 20/12/2017, tại Trung tâm Hội nghị huyện Yên Châu, HĐND huyện đã tổ chức Kỳ họp thứ 5 HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Chá A Của - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Toàn cảnh kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX

Trước giờ khai mạc các đại biểu dự kỳ họp đã đến đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm và thắp hương tại nghĩa trang liệt sĩ huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và công tác đối ngoại năm 2017, những tồn tại hạn chế, nguyên nhân làm cơ sở quyết định những chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2018. Giao dự toán thu chi ngân sách năm 2018 cho các đơn vị, các xã, thị trấn, xem xét ban hành nghị quyết phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018. Phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 xem xét quyết định những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của HĐND huyện.

Theo báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2017, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và đối ngoại năm 2018, trong 23 chỉ tiêu dự báo có 22 chỉ tiêu đạt và vượt chỉ tiêu đề ra đầu năm. 01 chỉ tiêu không đạt về trồng rừng năm 2017. Tổng huy động vốn đầu tư toàn xã hội năm 2017 ước đạt 1.389,3 tỷ đồng, bằng 102,2% kế hoạch. Đặc biệt năm 2017 trên địa bàn huyện không còn nợ đọng xây dựng cơ bản đối với nguồn vốn ngân sách huyện. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể, toàn huyện có 22 hợp tác xã đang hoạt động, trong đó 15 hợp tác xã thành lập mới, 07 hợp tác xã đã chuyển đổi theo luật hợp tác xã năm 2012. 38 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn toàn huyện. Hệ thống ngân hàng trên địa bàn huyện ổn định, an toàn, hiệu quả. Tập trung huy động ưu tiên vốn cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn và các đối tượng chính sách với lãi suất cho vay ưu đãi. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện cả năm 42 tỷ 500 triệu đồng, đạt 123,19% dự toán tỉnh giao, bằng 117,32% nghị quyết HĐND huyện giao và tăng 54,26% so với năm 2016. Chi ngân sách đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại; thực hiện các chế độ, chính sách….

Tập trung thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều, ước toàn huyện còn 7.286 hộ nghèo, chiếm 39,28%, còn 1.367 hộ cận nghèo, chiếm 7,37%. Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không có dịch lớn xảy ra. Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình y tế, tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 94,7% (tăng 5,6%). Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định, an ninh biên giới được giữ vững. Duy trì tốt mối quan hệ hợp tác, hữu nghị với các huyện giáp biên của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Nhân dân các dân tộc 02 bên biên giới có quan hệ láng giềng thân thiện, không xảy ra vụ việc nào gây ảnh hưởng xấu đến quan hệ đối ngoại, tình hình ổn định,...

Tại kỳ họp các đại biểu đã nhất trí thông qua 10 dự thảo Nghị quyết đó là: Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về dự toán chi ngân sách huyện năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về phân bổ dự toán chi ngân sách cấp huyện và mức bổ sung cân đối ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 04/NQ-HĐND của HĐND huyện về phê chuẩn danh mục các công trình đầu tư mới năm 2018; Dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020; Dự thảo Nghị quyết về thông qua kết quả giải quyết những vấn đề phát sinh giữa kỳ họp thứ 4 và kỳ họp thứ 5 thuộc thẩm quyền của HĐND. Nghị quyết về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 4, việc thực hiện các ý kiến nghị của Thường trực HĐND tại các kỳ họp. Dự thảo Nghị quyết về bổ sung Nghị quyết số 09/NQ-HĐND ngày 29/6/2017 của HĐND huyện về chương trình giám sát năm 2018 về bổ sung nội dung lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ cuối năm 2018. Dự thảo Nghị quyết về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của HĐND trong năm 2018.

Đồng chí Hà Như Huệ - Chủ tịch UBND huyện trả lời chất vấn

Với tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri, sự điều hành có nhiều đổi mới của chủ tọa kỳ họp, kỳ họp thứ 5 - HĐND huyện khóa XX đã hoàn thành những nội dung đã đề ra. Để thực hiện có hiệu quả, các chỉ tiêu nghị quyết mà kỳ họp đã đề ra, trong thời gian tới, đồng chí Quản Thị Dung, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện kêu gọi cán bộ, nhân dân các dân tộc trong huyện ra sức đua thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau: Một là UBND huyện, các cơ quan tư pháp huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các ban ngành đoàn thể tổ chức phổ biến, thực hiện nghiêm túc các nội dung nghị quyết đã được HĐND quyết nghị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2018. Thứ 2 thường trực HĐND, các ban HĐND, các đại biểu làm tốt công tác giám sát thực hiện tốt và phát huy hiệu quả các nghị quyết của HĐND. Ba là UBND huyện và các cơ quan thuộc UBND huyện, các cơ quan thuộc UBND huyện làm tốt công tác tiếp thu và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bốn là các vị đại biểu HĐND huyện sớm báo cáo kết quả của kỳ họp đến cử tri, thường xuyên lắng nghe và phản ánh đầy đủ các ý kiến, kiến nghị của cử tri...

Nhóm phóng viên Đài TT-TH huyện Yên Châu


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 51824991
Số người đang truy cập: 52