Phòng chống tham nhũng

Phòng chống tham nhũng
Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
Phòng chống tham nhũng | 13-12-2017
Ngày 29/11/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 126/NQ-CP, Nghị quyết về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020.
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
Phòng chống tham nhũng | 25-07-2017
Ngày 25/5/2017, UBND tỉnh Sơn La ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của Ban Thường vụ tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khóa X về tăng cường sự...
Sở Nội vụ Sơn La thông báo về việc thi tuyển dụng công chức năm 2017
Tin văn hoá - xã hội | 16-05-2017
Ngày 08/5/2017, Sở Nội vụ tỉnh Sơn La đã ban hành Thông báo số 56/TB-SNV, thông báo thi tuyển dụng công chức làm việc tại sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh Sơn La năm 2017.
Chỉ thị về tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 27/3/2017, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về việc tăng cường, nâng cao trách nhiệm trong chỉ đạo và thực hiện kết luận thanh tra, kiến nghị Kiểm toán nhà nước, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố...
Bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 14-05-2017
Ngày 01/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 600/UBND-NC về việc bổ sung lĩnh vực nội dung theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
Phòng chống tham nhũng | 24-04-2017
Ngày 13/4/2017, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La đã ban hành Kế hoạch số 684/KH - SVHTT&DL, kế hoạch thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Sơn La năm 2017.
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 17-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Sơn La ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2017 – 2020
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 5/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết định số 563/QĐ-UBND về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tỉnh Sơn La, giai đoạn 2017 – 2020.
Họp báo thông tin về công tác thi hành án dân sự, hành chính quý I
Phòng chống tham nhũng | 14-04-2017
Ngày 12/4/2017, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Sơn La đã tổ chức Họp báo thông tin về công tác THADS, hành chính quý I, phương hướng nhiệm vụ quý II/2017. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh; lãnh đạo, phóng viên các cơ quan...
Tăng cường công tác thi hành án dân sự
Phòng chống tham nhũng | 12-04-2017
Ngày 1/3/2017, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành công văn số 597/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 6/2/2017 của Thủ tướng Chính phủ.
Hiển thị 1 - 10 of 203 kết quả.
Số lượng hiển thị trên 1 trang 10
của 21

THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40486902
Số người đang truy cập: 46