Tin chính trị

Vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chống tham nhũng
Mon, 02/05/2016 09:00 | GMT +7
Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-MTTW ngày 10/01/2006 và Thông tư số 17/TTr-MTTW ngày 21/4/2006 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tham gia thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, Uỷ ban MTTQ tỉnh Sơn La đã ban hành các kế hoạch hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cơ sở củng cố tổ chức, hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng tích cực giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, các công trình đầu tư xây dựng ở địa phương.

Mặt trận Tổ quốc hai cấp (tỉnh, huyện) của tỉnh Sơn La phối hợp tổ chức 120 lớp tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho trên 1.200 cán bộ chuyên trách làm công tác mặt trận từ tỉnh đến cơ sở. Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Sơn La phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ cho 865 người là lãnh đạo Uỷ ban MTTQ, phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thành phố; Trưởng, Phó Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng 204 xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ban Thanh tra nhân dân 204 xã, phường, thị trấn (1.293 người) đã thực hiện giám sát được 5.144 cuộc, phát hiện 114 vụ việc sai phạm, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật; các Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã thực hiện giám sát 4.167 cuộc, phát hiện 201 vụ việc sai phạm, đã kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các sai phạm.

Diệp Hương


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41450958
Số người đang truy cập: 65