Tin chính trị

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017
Fri, 06/01/2017 10:00 | GMT +7
Ngày 5/1, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Hội nghị trực tuyến với 63 điểm cầu toàn quốc tổng kết công tác dân vận năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận năm 2016 tại điểm cầu Sơn La.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương. Tại điểm cầu Sơn La, dự Hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Hữu Đông, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư tỉnh ủy; Chá A Của, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận tỉnh ủy; Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; thường trực các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy.

Năm 2016, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ và cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị có những chuyển biến tích cực và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Hệ thống dân vận các cấp đã được củng cố, kiện toàn, đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận ngày càng được nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Nhận thức của hệ thống chính trị đối với vị trí, vai trò công tác dân vận được nâng lên. Chính quyền các cấp chú trọng hơn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định sản xuất và đời sống; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tiếp tục đẩy mạnh, các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình, điển hình "Dân vận khéo". Qua đó, góp phần phát huy dân chủ, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc và đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và từng địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh biểu dương thành tích các cấp ủy Đảng, chính quyền, lực lượng vũ trang, các đoàn thể chính trị - xã hội và hệ thống dân vận các cấp đã đạt được năm 2016. Đồng chí nhấn mạnh, năm 2017, hệ thống dân vận các cấp cần tập trung giải quyết kịp thời, hiệu quả các bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, nhất là vấn đề phòng, chống tham nhũng, lãng phí; phòng, chống tệ nạn xã hội; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tích cực xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; quan tâm công tác dân vận vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Lực lượng làm công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở để nắm bắt và giải quyết kịp thời tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị chính đáng của nhân dân. Đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước. Chú trọng nhân rộng các mô hình, điển hình thi đua "Dân vận khéo"; tập hợp, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy nội lực, tạo thành phong trào cách mạng rộng lớn, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo Báo Sơn La


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 41406476
Số người đang truy cập: 84