Tin chính trị

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016
Tue, 27/12/2016 17:00 | GMT +7
Ngày 24/12/2016, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017, đồng chí Cầm Ngọc Minh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố.

Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016

Năm 2016, công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực, việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính đi vào nề nếp, các thủ tục được giải quyết đúng pháp luật, giảm chi phí và thời gian đi lại cho tổ chức và công dân. Công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ, công chức tiếp tục được quan tâm, coi trọng việc nâng cao năng lực cải cách hành chính cho đội ngũ cán bộ công chức cấp huyện, xã. Thực hiện đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức trên địa bàn, việc sử dụng, quản lý, đánh giá, phân loại cán bộ công chức được thực hiện chặt chẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính từng bước được chấn chỉnh. Cơ chế khoán biên chế và cơ chế quản lý tài chính có bước chuyển biến. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hành chính của các cơ quan cấp tỉnh, huyện được quan tâm. Trong năm 2016, cổng thông tin tỉnh Sơn La lần đầu tiên thực hiện ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, hồ sơ, triển khai đồng bộ công tác đơn giản hóa thủ tục hành chính; 100% sở, ngành, các huyện, thành phố và xã, thị trấn đã thực hiện cơ chế một cửa trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức và công dân; 11 huyện, thành phố và một số sở đã áp dụng mô hình một cửa hiện đại; đổi mới trong công tác tuyển dụng công chức, viên chức, thi ngạch công chức đảm bảo tính công bằng, công khai, minh bạch; cải cách hành chính công đã có gần 95% đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ; 100% các cơ sở khám chữa bệnh tuyến tỉnh, tuyến huyện đều đã triển ứng dụng phần mền quản lý khám chữa bệnh…

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia thảo luận, nêu lên một số nội dung khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện cải cách hành chính, như: nhận thức, năng lực trình độ chuyên môn của một số cán bộ, công chức, viên chức làm công tác cải cách hành chính còn hạn chế; việc phối hợp giải quyết thủ tục hành chính trong một số lĩnh vực còn chưa đồng bộ, khoa học… Đồng thời, đề nghị ban hành quy chế phối hợp trong thực hiện công tác cải cách hành chính; tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ, công chức làm công tác cải cách hành chính…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Cầm Ngọc Minh đề nghị các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố tiếp tục triển khai đầy đủ và kịp thời các văn bản chỉ đạo của các bộ, ngành, trung ương về cải cách hành chính. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số cải cách hành chính; đẩy mạnh thông tin tuyên truyền qua cổng thông tin điện tử các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trang thiết bị; nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức tham gia thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thực hiện tốt việc đánh giá chỉ số cải cách hành chính.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Bằng khen cho 11 tập thể và 13 cá nhân có thành tích trong công tác cải cách hành chính và công tác nội vụ năm 2016.

Lê Hồng


THÔNG TIN CẢI CÁCH


THỐNG KÊ TRUY CẬP

Tổng số lượt truy cập: 40503542
Số người đang truy cập: 41