Thủ Tục Hành Chính

TTHC
Tìm kiếm thủ tục hành chính
Nhập tên thủ tục hoặc từ khóa liên quan đến nội dung thủ tục vào ô tìm kiếm dưới đây.
Chọn tìm kiếm nâng cao để có thêm công cụ
Danh sách Thủ tục hành chính cấp Cấp Xã/Phường/TT
# Tên thủ tục Lĩnh vực TK
1 Đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa Nông nghiệp và PTNT
2 Thủ tục Xác nhận việc thực hiện hợp đồng liên kết và tiêu thụ nông sản Nông nghiệp và PTNT
3 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác và tận dụng, tận thu lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm và loài ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật đối với rừng sản xuất của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bản Kiểm lâm
4 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên (Gỗ bị đổ gẫy, bị chết do thiên tai; gỗ cháy, gỗ khô mục, cành, ngọn trong rừng sản xuất, rừng phòng hộ và phân khu dịch vụ hành chính của Khu rừng đặc dụng) của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng bản Kiểm lâm
5 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên thực hiện các biện pháp lâm sinh (Cải tạo rừng, nuôi dưỡng rừng, tỉa thưa rừng, làm giầu rừng, chuyển hóa rừng giống, khai hoang để trồng rừng), nghiên cứu khoa học đối với chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng bản Kiểm lâm
6 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên chuyển đổi mục đích sử dụng sang mục đích khác theo quy định của pháp luật đối với chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng bản Kiểm lâm
7 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác gỗ cao su, vườn rừng, vườn nhà, trang trại, cây phân tán Kiểm lâm
8 Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng sản xuất của chủ rừng là Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Kiểm lâm
9 Thủ tục giải quyết tố cáo Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
10 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu. Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
11 Thủ tục xử lý đơn Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
12 Thủ tục tiếp công dân Thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND xã, phường, thị trấn
13 Cấp lại Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại. Công nghiệp tiêu dùng
14 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
15 Cấp Giấy xác nhận đăng ký sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất rượu để chế biến lại Công nghiệp tiêu dùng
16 Đăng ký hoạt động nhóm trẻ đối với những nơi mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non chưa đáp ứng đủ nhu cầu đưa trẻ tới trường, lớp Giải quyết khiếu nại tố cáo
17 Thủ tục giải thể hoạt động nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
18 Sáp nhập, chia tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
19 Thủ tục thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục Giáo dục và Đào tạo
20 Thủ tục trả lại tài sản Trách nhiệm bồi thường của nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính
Hiển thị 1 - 20 of 74 kết quả.
của 4